Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Mycielska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Helena Mycielska
  Miejsce: Sarnki dolne, z Czortołomami, wieś
  Data: 1904
  Opis: własność: Helena hr. Mycielska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Helena Mycielska
  Miejsce: Skomorochy nowe, z Rakową, wieś Skomorochy Stare, z Kamienie
  Data: 1904
  Opis: własność: Helena hr. Mycielska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Helena Mycielska
  Miejsce: Słobódka bołszowiecka, wieś, star. Rohatyn
  Data: 1904
  Opis: własność: Helena hr. Mycielska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • hr. Marya Mycielska
  Miejsce: Borynicze, pocz. Borynicze, pow. Bóbrka
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Maria Mycielska
  Miejsce: Ostrów, wieś, star. Bobrka
  Data: 1904
  Opis: własność: Marya hr. My ciel ska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Maria hr. Mycielska
  Miejsce: Gembice, pow. gostyński
  Data: 1909
  Opis: właściciel

  nad. GP, za: Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzglednieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca, w: Biblioteka Kurnicka PAN na: WBC


 • Marya Mycielska
  Miejsce: Juszkowce, wieś, star. Bóbrka
  Data: 1904
  Opis: własność: Marya hr. Mycielska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Wiktoria Mycielska
  Miejsce: Stróże Wyzne, cyr. nowosądecki
  Data: 1827
  nad. GP, za: Szematyzm 1827


 • Mycielski
  Miejsce: Dojazdów, wieś, star. Kraków
  Data: 1904
  Opis: własność: Hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Mycielski
  Miejsce: Głęboka, wieś, star. Kraków
  Data: 1904
  Opis: własność: Hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Mycielski
  Miejsce: Kocmyrzów, wieś, star. Kraków
  Data: 1904
  Opis: własność: Hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Mycielski
  Miejsce: Kulaszne, sanockie
  Data: 1804
  Opis: rządowe, w tymczasowym posiadaniu Mycielskiego, zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • Mycielski
  Miejsce: Łuczanowice, wieś, star. Kraków
  Data: 1904
  Opis: własność: Hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Chaim Mycielski
  Miejsce: Cieszyna, wieś, star. Strzyżów
  Data: 1904
  Opis: własność: Chaim Israel Krachel i J. hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • hr. Władysław Mycielski
  Miejsce: Dojazdów, pocz. Kocmyrzów, pow. Kraków
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Władysław Mycielski
  Miejsce: Głęboka, pocz. Kocmyrzów, pow. Kraków
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Władysław Mycielski
  Miejsce: Kocmyrzów, pocz. Kocmyrzów, pow. Kraków
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Władysław Mycielski
  Miejsce: Łuczanowice, pocz. Kocmyrzów, pow. Kraków
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Jan Mycielski
  Miejsce: Jazowa, wieś, star. Strzyżów
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Jan Mycielski
  Miejsce: Kozłówek, wieś, star. Strzyżów
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Jan Mycielski
  Miejsce: Ośniki, pow krzemieniecki
  Data: ok. 1770
  Opis: kasztelan poznański, królewszczyzna - wieś, płaci 188 zł 19 gr, 7 denarów kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Jan Mycielski
  Miejsce: Pstrągówka, wieś, star. Strzyżów
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Jan Mycielski
  Miejsce: Wiśniowa, wieś, star. Strzyżów
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Jan Mycielski
  Miejsce: Wydawy, pow. gostyński
  Data: 1909
  Opis: właściciel

  nad. GP, za: Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzglednieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca, w: Biblioteka Kurnicka PAN na: WBC


 • Jelita Mycielski
  Miejsce: Sarniki Górne, wieś, star. Rohatyn
  Data: 1904
  Opis: własność: Antoni Jelita Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Jerzy hr. Mycielski
  Miejsce: Wiśniowa, pow strzyżowski
  Data: ok. data nieznana
  Opis: Postawiony prawdopodobnie w XVII w pałac, własność hr. Mycielskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zachował się mimo działań wojennych. W 1914 r właściciele zmuszeni byli opuścić majętność, część wartościowych rzeczy i pamiątek ukryto, zakopano, część przechować mieli okoliczni mieszkańcy. Rosjanie zawładnąwszy pałacem zniszczyli pozostałe pamiątki paląc w piecach cennymi obrazami i książkami. Po powrocie właścicieli udało się znaczną część dzieł sztuki odzyskać.

  nad. Piotr Ryttel, za: Kurier Lwowski, nr 3, 1918 r.


 • Józef Mycielski
  Miejsce: Konin, woj. poznańskie
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - starostwo, płaci 1985 zł 15 gr, 3 denary kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Józef i Franciszka Mycielski
  Miejsce: Barczygłów, pow. koniński
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo, płaci 10 zł15 gr, 3 denary kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Franciszka z Koźmińskich


 • Józef i Franciszka Mycielski
  Miejsce: Międzylesie, pow. koniński
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - sołtystwo, łlaci 10 zł 6 gr. 3 denary kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Michał hr. Mycielski
  Miejsce: Sarnki Dolne, Podole
  Data: ok. 1905
  Opis: hrabia zmarł w wieku 82 lat, w majątku swego syna, Maurycego,w ciągu życia przebywał w Rzymie i Paryżu, gdzie spotykał Mickiewicza i Słowackiego, pisywał korespondencje polityczne i literackie do ""Czasu"

  nad. Piotr Ryttel, za: Sport : tygodnik ilustrowany, nr 15, 1905 r


 • Piotr Mycielski
  Miejsce: Smolnik ad Baligród, wieś, star. Lisko
  Data: 1904
  Opis: własność: Piotr Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Stanisław Mycielski
  Miejsce: Horodyszcze cetnarskie, wieś, star. Bóbrka
  Data: 1904
  Opis: własność: Stanisław hr. Mycielski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Stanisław Mycielski
  Miejsce: Lubatówka, ziemia sanocka
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - mniejsze wsie i Lubatówka, płaci 1250 zł 10 gr, 6 denarów kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Stanisław hr. Mycielski
  Miejsce: Borusów, starostwo Bóbrka
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Stanisław hr. Mycielski
  Miejsce: Borynicze, starostwo Bóbrka
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Stefan Mycielski
  Miejsce: Wolsztyn-Komorow
  Data: 1934
  Opis: własność

  http://www.jazdon.pl/jazdonowie_wlkp_ziemian.htm


 • Stefan hr. Mycielski
  Miejsce: Berzyn, pow. Babimojski
  Data: 1909
  Opis: właściciel

  nad. GP, za: Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzglednieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca, w: Biblioteka Kurnicka PAN na: WBC


 • Stefan hr. Mycielski
  Miejsce: Komorowo, pow. Babimojski
  Data: 1909
  Opis: właściciel

  nad. GP, za: Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzglednieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca, w: Biblioteka Kurnicka PAN na: WBC


 • Stefan hr. Mycielski
  Miejsce: Niałek, pow. Babimojski
  Data: 1909
  Opis: właściciel

  nad. GP, za: Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzglednieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca, w: Biblioteka Kurnicka PAN na: WBC


 • Stefan hr. Mycielski
  Miejsce: Tłoki, pow. Babimojski
  Data: 1909
  Opis: właściciel

  nad. GP, za: Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzglednieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca, w: Biblioteka Kurnicka PAN na: WBC


 • Stefan hr. Mycielski
  Miejsce: Wolsztyn, pow. Babimojski
  Data: 1909
  Opis: właściciel

  nad. GP, za: Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzglednieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca, w: Biblioteka Kurnicka PAN na: WBC* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Mycielski
* Genealogia rodziny Mycielski

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.