Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22234
Aktualizacja bazy: 16 Maja 2020
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Ostrowska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Ostrowska
  Miejsce: Bolestraszyce
  Data: ok. 1832
  Opis: spadkobiercy

  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Franciszka Ostrowska
  Miejsce: Dyczków, z Podsmykowcami, wieś, star. Tarnopol
  Data: 1904
  Opis: własność: Franciszka Ostrowska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Franciszka Ostrowska
  Miejsce: Konstatynówka kol. niem., star. Tarnopol
  Data: 1904
  Opis: własność: Franciszka hr. Ostrowska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Franciszka Ostrowska
  Miejsce: Krasówka, wieś, star. Tarnopol
  Data: 1904
  Opis: własność: Franciszka hr. Ostrowska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • hr. Franciszka Ostrowska
  Miejsce: Brasówka, pocz. Borki wielkie, pow. Borki wielkie
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Franciszka Ostrowska
  Miejsce: Dyczków, pocz. Borki wielkie, pow. Borki wielkie
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • hr. Franciszka Ostrowska
  Miejsce: Konstantynówka, pocz. Borki wielkie, pow. Borki wielkie
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Marianna z Worcelów Ostrowska
  Miejsce: Przewoziec, ziemia halicka
  Data: ok. 1770
  Opis: wdowa, królewszczyzna - wieś, płaci 463 zł 18 gr, 3 denary kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Ostrowski
  Miejsce: Łodzinka, sanockie
  Data: 1804
  Opis: Ostrowski, Dwernicki i Starzeński, mieszkają na miejscu, własny zarząd

  nad. GP, za: HHStA Wiedeń, Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji
  opracowanie: Tomasz Hołyński, Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek z topografczno-statystycznych materiałów Antona Baldacciego w Wiedniu, w: Res Historica 2014


 • A. Ostrowski
  Miejsce: Radoszewnica, piotrkowskie
  Data: 1892
  Opis: polowanie w majątku z chartami

  nad. Piotr Ryttel, za: Jeździec i Myśliwy, nr 15, 1892 r.


 • Antoni Ostrowski
  Miejsce: Bolestraszyce, par. gr-kat, dek. przemyski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Dominik Ostrowski
  Miejsce: Halicz, starostwo
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo halickie, płaci 143 zł 12 gr, 2,5 denara kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Hipolit Ostrowski
  Miejsce: Żaboklik, Żaboklik Biskupi z częścią na Żabokliku Wielkim
  Data: 1887
  Opis: Hipolit Ostrowski h. Nieczuja i Maciej Smoleński nabyli żaboklickie dobra w powiecie przasnyskim. Następnie, na mocy testamentu z dnia 23 czerwca 1904 roku właścicielem tych dóbr (163ha) stał się Tomasz Eugeniusz Ostrowski syn Hipolita.

  nad. Tadzimierz, za: fotokopia wypisu z ksiąg wieczystych Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 19 marca 1929 roku
  Do: 31.08.1939
  Dobra otrzymali Tomasz Eugeniusz, jego brat Józefat i siostra Anastazja Monika; po spłaceniu brata i siostry majątek do wojny był własnością Tomasza Eugeniusza


 • hr. Ostrowski
  Miejsce: Korczew
  Data: 1910
  Opis: własność

  [Bagłaj E., Słoneczna dziewczyna...]


 • hr. A. Ostrowski
  Miejsce: Maluszyn
  Data: data nieznana
  Opis: własność

  wspomnienia o rodzinie


 • hr. Witold Ostrowski
  Miejsce: Grabownica, pocz. Nowe miasto, pow. Nowe miasto
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Ignacy Ostrowski
  Miejsce: Chodyjowce, obw. Zaleszczyki
  Data: ok. 1780
  Kataster właścicieli dóbr w Galicji ok. 1780 r - Bibl. Stefanyka Lwów [Oss. 141-1-DE-3355]


 • Józef Ostrowski
  Miejsce: Kropiwna, obw złoczowski
  Data: 1867
  nad. Dorota Filak, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego II Kadencji


 • Kajetan ? Ostrowski
  Miejsce: Bałachorawka, ?, dom. Obertyn, obw. stanisławowski
  Data: ok. 1780
  Kataster właścicieli dóbr w Galicji ok. 1780 r - Bibl. Stefanyka Lwów [Oss. 141-1-DE-3355]


 • Ksawery hr. Ostrowski
  Miejsce: Jarmolińce, pow proskurowski
  Data: ok. data nieznana
  Opis: właściciel pałacu, w którym wybuchł pożar, udało się uratować cenne pamiątki i dzieła sztuki, obrazy, zastawy srebrne, serwisy porcelanowe, oraz zbrojownię.

  nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa nr 9 , 1906 r.
  Hrabia Orłowski przebywał w tym czasie w Charbinie, gdzie był kierownikiem warszawsko-łódzkiego oddziału sanitarnego, planuje przyjazd w celu zarządzenia odbudowy spalonego pałacu.


 • Michał Ostrowski
  Miejsce: Komańcza, ziemia sanocka
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo, płaci 100 zł, 29 gr, 3 denary kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Stanisław Emeryk Ostrowski
  Miejsce: Buczniowce, pow latyczewski
  Data: ok. 1770
  Opis: sędzia grodzki winnicki, królewszczyzna - wieś, płaci 1327 zł 8 gr, 4 denary kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Stefan Ostrowski
  Miejsce: Darowce, ziemia sanocka
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo, płaci 100 zł, 20 gr, 6 denarów kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Stefan Ostrowski
  Miejsce: Komańcza, ob. leski
  Data: ok. 1780
  Kataster właścicieli dóbr w Galicji ok. 1780 r - Bibl. Stefanyka Lwów [Oss. 141-1-DE-3355]


 • Teofil i Barbara Ostrowski
  Miejsce: Litynka, pow latyczewski
  Data: ok. 1770
  Opis: chorąży bracławski, królewszczyzna - wieś, płaci 735 zł 20 gr, 4 denary kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Barbara z Bykowskich


 • Walenty Ostrowski
  Miejsce: Łodzinka Dolna, połowa
  Data: ok. 1801
  Opis: Testament - Wyraźny opis posiadania jedynie połowy wsi Łodzinka Dolna (a nie Górna). Przynależności: Kupiatycze, Darowice, Jawornik Ruski - część

  nad. GP, za: ANK, FNT, Succ. 860 - testament Walentego Ostrowskiego
  Walenty zmarł 05.1802


 • Walenty Ostrowski
  Miejsce: Łodzinka Górna, dom. Bachórz, obw. leski
  Data: ok. 1780
  Kataster właścicieli dóbr w Galicji ok. 1780 r - Bibl. Stefanyka Lwów [Oss. 141-1-DE-3355]


 • Walenty Ostrowski
  Miejsce: Łodzinka, cyr. sanocki
  Data: ok. 1780
  Opis: i inni

  GP, za: Ślusarek K., Drobna Szlachta...
  AP Kraków, TS 1839; LBN. Czół. 2429/III.


 • Walenty Ostrowski
  Miejsce: Łodzinka, dom. Bachórz, cyr. sanocki
  Data: 1780
  nad. GP, za: Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848


 • Władysław hr. Ostrowski
  Miejsce: Konielec , obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego


 • Władysław hr. Ostrowski
  Miejsce: Oświecim, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego


 • Władysław hr. Ostrowski
  Miejsce: Piła, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego


 • Władysław hr. Ostrowski
  Miejsce: Plebania, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego


 • Władysław hr. Ostrowski
  Miejsce: Włosienica, obw. krakowski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Ostrowski
* Genealogia rodziny Ostrowski

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.