Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Uczniowie kl. IVa Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie 1886

Tytuł:
Uczniowie kl. IVa Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie 1886
Opis:
Rzędami:
J[an]. Kasparek, S[tanisław]. Zagórski, T. Zagórski, J(ózef). Topolnicki (x)
K[onstanty] Wojciechowski - J. Rozwadowski - W(łodzimierz). Topolnicki (xx)
Kuman -

Józef Topolnicki syn Józefa i Hanny Bielskiej
prawd. Jan Emanuel Rozwadowski, s. Bartłomieja i Marii Szymanowskiej
Wymiary oryginału:
1250 x 1166
Źródło:
Archiwum rodzinne Topolnickich z Gdyni
Numer zdjęcia:
140396