Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Roboczy 1

NINIEJSZE KATALOGI "ROBOCZE" istnieją w celach technicznych. Jeśli wstawiasz tu zdjęcia, to szybko je opisz i przenieś do innych katalogów - aby zwolnić innym miejsce do pracy.

Pamiętaj, żeby wstawiać zdjęcia do PUSTEGO katalogu, bo opisy zostaną dodane do wszystkich zdjęć w nim. Najpierw więc wybierz pusty katalog, potem dodaj hurtowo wiele zdjęć.

Jeśli chcesz dodać zdjęcia do nowego albumu (np. cmentarza - którego jeszcze nie ma w bazie) nie musisz używać katalogów roboczych. Pamiętaj, że nowe albumy cmentarzy tworzymy jeśli masz więcej niż 20 zdjęć z tego miejsca.
Album dodany 28.01.2023 przez StarFor0
Ilość zdjęć: 2
Sortowanie