Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Buława marszałka i jej kradzież

2.09.2013 21:00
Sprawa haniebnej kradzieży przedwojennej buławy marszałkowskiej przez Krystiana Waksmundzkiego obecnego bezprawnego komendanta ZLP w Krakowie

Buława
Buława jest bronią złożoną z rękojeści i kulistego zakończenia - głowicy. Jej pierwowzorem była maczuga. Nazwa prawdopodobnie pochodzenia tatarskiego. Do Polski przybyła ze wschodu. Stała się oznaką władzy hetmańskiej. Wykonywana ze srebra, czasem bogato zdobiona, wzorami trawionymi w metalu lub drogimi kamieniami.

Przedwojenna buława marszałkowska
Buławę, jako oznakę Marszałka Polski, otrzymał Józef Piłsudski (zob. genealogia Piłsudskich) 14.11.1920. Po poświęceniu przez kard. Kakowskiego i przemówieniu najstarszego generała Trzaska Durskiego wręczenia dokonał szeregowy kawaler orderu Virtuti Militari Jan Wężyk. Buławę ze srebra, cyzelowaną złotem, wykonała firma Gontarczyka Warszawie wg projektu prof. Mieczysława Kotarbińskiego z Wilna.

Edward Rydz "Śmigły" otrzymał buławę z rąk Prezydenta Polski Ignacego Mościckiego 10.11.1936. Tą buławę (zdjęcie obok) wykonała również firma Gontarczyka w Warszawie wg proj. prof. Tadeusza Jastrzębskiego. Losy tej buławy do dziś są nieznane o złodziej nie pociągnięty do odpowiedzialności. Buława wg. projektu miała 40 cm. długości. Głowica podzielona na 6 części które odgraniczone były ornamentami roślinnymi. Poniżej na gładkiej części orzełek polski. Na kolejnym pasku inicjały marszałka i data nadania. Rączka składająca się z kanelowanego odcinka oraz gładkiego uchwytu odgraniczonego generalskimi wężykami.

Od ukrycia do kradzieży
1941 - Zdeponowanie buławy na Węgrzech u pp. Szeresenyi gdy Marszałek udawał się do kraju
1971 - Pułkownik Zabokrzecki przywozi buławę do Warszawy
1983 - uroczyste przekazanie do Skarbca na Jasnej Górze jako dar wobec braku spadkobierców marszałka
1994 - "wypożyczenie" buławy (oraz szabli J. Piłsudskiego) na Wystawę przez Krystiana Waksmundzkiego - buława miała zostać zwrócona po 2 tygodniach, okres przedłużono do miesiąca
1995 - Krystian Waksmundzki twierdzi że buławy nie posiada - podejrzenie o sprzedaż
1999 - Skazanie Krystiana Waksmundzkiego na 2 lata pozbawienia wolności. Sąd nie uwierzył w opowieści złodzieja - wycena przez prawomocny sąd II instancji na 40.000 złotych, zobowiązanie do oddania
2000 - Krystian Waksmundzki warunkowo wychodzi na wolność ułaskawiony warunkowo pod rygorem oddania buławy oraz szabli.
stan obecny - Reszty kary nie wykonano pomimo nie wypełnienia warunku zwolnienia. Losy buławy dalej są nie znane. Krystian Waksmundzki jest dalej komendantem krakowskiego Związku Legionistów Polski z siedzibą w historycznym budynku na Oleandrach. Bezprawne zajmowanie stanowiska pomimo tego że Statut wyraźnie wyklucza ze Związku osoby posiadające prawomocny wyrok sądu.
Wyrok dla złodzieja buławy

(za: Biuletyn Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Kraków 2004, również poniższe)
Uzasadnienie wyroku strony 1-2
Uzasadnienie wyroku strony 3-4
Uzasadnienie wyroku strony 5-6
Uzasadnienie wyroku strony 7-8
Uzasadnienie wyroku strony 9-10
Ułaskawienie (podpisane prez. Kwaśniewskiego pod warunkiem (oddanie buławy i szabli)
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.