Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Cmentarz mahometański w Warszawie

23.04.2023 07:58
"Cmentarz mahometański w Warszawie znajduje się przy ulicy Młynarskiej, pomiędzy cmentarzem ewangelickim a żydowskim. Założony zaledwie w r. 1838, dziś przedstawia obraz zniszczenia. Było na nim dużo nagrobków dawnych polaków-mahometan tatarskiego pochodzenia, jak: Buczaccy, Kieńscy i inni. Z mniejszych
tablic pozostały ledwie ślady. Z większych pomników powyżej podajemy ładny, ale już silnie uszkodzony pomnik kolumnowy nad mogiłą Zacharyasza Kieriskiego, generała wojsk c. r. (zm. 1857 r.), i żony jego Wilhelminy z Polensów | Kieńskiej (zm. 1859 r.). Warto, ażeby towarzystwo, opiekujące się dawnemi abytkami, uratowało choć szczątki tego cmentarza.______ W Ka" [1]

Bibliografia


[1] Świat [pismo tygodniowe ilustrowane poświęcone życiu społecznemu, literaturze i sztuce] R. 3 1908 nr 35 (29 sierpnia), str 13