Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kubicz z Grodkowic k. Krakowa

4.07.2023 18:13
aktualizacja 4 styczen 2024

Z Geneteki polskiej

Kubicz / Kubiczowie z Grodkowic

Od ponad 200 lat są związani z Grodkowicami, mieszkali pod nr 17 (dziś ulica Wiejska), chociaż w latach 20tych
XX w, podejmowali studia w Krakowie, a następnie zakładali rodziny i na stałe osiadali w Krakowie. Z gniazdem rodowym utrzymuja związki do dnia dzisiejszego, min. poprzez zbudowaną w lach 30-tych willową rezydencję pobudowaną w odkupionym od hrabiów Żeleńskich fragmencie parku..

Pierwszym odnotowanym w genetece przodkiem tej rodziny jest Damian Kubicz ur. ok. 1800 roku, potem jego potomkowie syn Ambroży, wnuk Józef, prawnuk Zygmunt, praprawnuki Andrzej i Janusz oraz prapraprawnuki Paweł, Monika oraz Małgorzata, Joanna (prof. ASP) córki mojej siostry Barbary ...... a dalej praprapraprawnuki w Tarnowie i Krakowie (min. prawnik Jan U. i lekarz Michal.U.) ...

1800 Damian Kubicz Agata Wujcik Wójcik praprapradziadek Pawła, Gosi i Asi
1830 ur 1 Ambroży Kubicz Damian Agata Wujcik Wójcik Chełm Grodkowice prapradziadek Pawła,Gosi i Asi
1907 zg 26 IX Ambroży lat 77 wdowiec Kubicz Brzezie Grodkowice skan prapradziadek Pawła, Gosi i Asi
1849 sl 2 Ambroży Kubicz Damian, Agata Wujcik Wójcik Anna Sądel Hilary, Katarzyna Gurecka Górecka Chełm prapradziadek Pawła, Gosi i Asi
1850 ur 6 Cecylia Kubicz Ambroży Anna Sądel Chełm Grodkowice
1854 ur 2 Józef Kubicz Ambroży Anna Sądel Chełm Grodkowice
1854 -= 1917 zg 13 VIII Józef lat 61 Kubicz Ambroży Anna Sądel Brzezie Grodkowice skan mąz katarzyny Włodek pradziadek Pawła, Gosi i Asi
1889 - 1890 zg 8 Mateusz Kubicz Józef syn Ambrożego Kubicza i Anny Sadel Katarzyna c. macieja Włodek i Agnieszk9i Dzieży Włodek Brzezie Grodkowice skan 1 rok
1891 ur 31 pazdz 14 Alojzy Kubicz Józef syn Ambrożego Kubicza i Anny Sadel Katarzyna c. macieja Włodek i Agnieszk9i Dzieży Włodek Brzezie Grodkowice https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/948cdc66b80836d311316d6f8ab4dbcb5952141d4bb9b70a36bf84e23cccdf92_max ch. Kazimierz Kubicz i Anna Włodkowa Kazimierz Kubicz z Trzemięśni
1892 zg 1 Alojzy Kubicz Józef syn Ambrożego Kubicza i Anny Sadel Katarzyna c. Macieja Włodek i Agnieszk9i Dzieży Włodek Brzezie Grodkowice skan 2,5 mies
1892 ur 11 Aniela Kubicz Józef syn Ambrożego Kubicza i Anny Sadel Katarzyna c. Macieja Włodek i Agnieszk9i Dzieży Włodek Brzezie Grodkowice skan
1895 ur 2 Marianna Kubicz Józef syn Ambrożego Kubicza i Anny Sadel Katarzyna c. macieja Włodek i Agnieszk9i Dzieży Włodek Brzezie Grodkowice skan
1897 ur 11 sierp 16 Jan Kubicz Józef syn Ambrożego Kubicza i Anny Sadel Katarzyna c. macieja Włodek i Agnieszk9i Dzieży Włodek Brzezie Grodkowice 17 https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/7f92b70dcac780a86a991d991ff2a4d884559819f2801ff1501417e09bc92e29_max chrzestny Kazimierz Kubicz i Franciszka Kowal
1897 zg 9 Jan Kubicz Józef syn Ambrożego Kubicza i Anny Sadel Katarzyna c. macieja Włodek i Agnieszk9i Dzieży Włodek Brzezie Grodkowice 17 skan 1 dzien
1898 ur 29 X 16 Zygmunt Kubicz Józef syn Ambrożego Kubicza i Katarzyny Jankowicz Katarzyna c. macieja Włodek i Agnieszk9i Dzieży Włodek Brzezie Grodkowice 17 obecnie przy ul. Wiejskiej https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/4f281cee8b48f7326ccb224ac8983ac96b5b8a1200d865bd58772605c5e21e39_max tesc mojej siostry Barbary dziadek Pawła, Gosi i Asi chrzestni Maciej Stachowicz z Łyskokan marianna Włodek z Cichawy wdowa

1907 sl 2 Władysław Włodek Jakub, Anna Długosz Stefania Kubicz Józef, Katarzyna Włodek Brzezie skan
1910 sl 2 Stanisław Włodarz Wojciech, Magdalena Rudek Ludwika Kubicz Józef, Katarzyna Włodek Brzezie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RAKOWICE :
Grobowiec Kubiczów

JÓZEF KUBICZ JÓZEFA KUBICZ ZYGMUNT KUBICZ Emilia ???? BARBARA KUBICZ dd Karwacka MONIKA KUBICZ ANDRZEJ KUBICZ BARBARA KUBICZ dd Kawalec
(12.01.1962 - 14.01.1962) (10.05.1893 - 24.08.1982) (25.10.1898 - 03.11.1979) ? (10.04.1938 - 08.08.1985) (01.02.1964 - 17.03.1990) (06.05.1933 - 11.03.2004) (18.10.1935 - 03.08.2023)
Kwatera: XXIA K
Rząd: płn Rząd: płn Rząd: płn Rząd: płn Rząd: płn Rząd: płn
Miejsce: 13 po prawej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kubicz z Grodkowic k. Krakowa

1826 - 1895 zg 1 Anna lat 69 Kubicz dd Sądel uxor Derelicki mariti Ambrozi Kubicz nata Sadel Kotulana Brzezie Grodkowice https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3058397?_Jednostka_delta=20&_Jednostka_resetCur=false&_Jednostka_cur=11&_Jednostka_id_jednostki=3058397 31.sty prapradziadkowie Gosi i Asi
1854 ur 2 Józef Kubicz Ambroży Anna Sądel Chełm Grodkowice
1854 - 1917 zg 13.sie Józef lat 61 Kubicz Ambroży Anna Sądel Brzezie Grodkowice mąz Katarzyny Włodek

sl Józef Kubicz Katarzyna Włodek

1884 ur 1884 Stefania lat 23 Kubicz Józef, Katarzyna Włodek Brzezie Brzezie Grodkowice pradziadkowie Gosi i Asi
1907 sl 2 Władysław lat 23 Włodek Jakub, Anna Długosz 1884 Stefania lat 23 Kubicz Józef, Katarzyna Włodek Brzezie
1887 ur 1887 Ludwika lat 23 Kubicz Józef, Katarzyna Włodek Brzezie Grodkowice
1910 sl 2 Stanisław lat 25 Włodarz Wojciech, Magdalena Rudek 1887 Ludwika lat 23 Kubicz Józef, Katarzyna Włodek Brzezie
1889 ur Mateusz Kubicz Józef Katarzyna Włodek Brzezie Grodkowice
1890 zg 8 Mateusz Kubicz Józef Katarzyna Włodek Brzezie Grodkowice 1 rok
1891 ur 14 Alojzy Kubicz Józef Katarzyna Włodek Brzezie Grodkowice
1892 zg 1 Alojzy Kubicz Józef Katarzyna Włodek Brzezie Grodkowice 1, mies
1892 ur 11 Aniela Kubicz Józef Katarzyna Włodek Brzezie Grodkowice
1895 ur 2 Marianna Kubicz Józef Katarzyna Włodek Brzezie Grodkowice
1897 ur 16 Jan Kubicz Józef Katarzyna Włodek Brzezie Grodkowice
1897 zg 9 Jan Kubicz Józef Katarzyna Włodek Brzezie Grodkowice 1 dzien
1898 ur 29 pazdz 16 Zygmunt Kubicz Józef syn Ambrożego i katarzyny jankowicz Katarzyna c. Macierja Włodka i Agnieszki Dzieża Włodek Brzezie Grodkowice dom nr 17 https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/4f281cee8b48f7326ccb224ac8983ac96b5b8a1200d865bd58772605c5e21e39_max mąz Emili Słomki, ojciec Andrzeja i janusza Kubicz dziadek Gosi i Asi sw. Maciej Stachowicz z Łysokań i Marianna Włodek wdowa z Cichawy (25.10.1898 - 03.11.1979)

1914 ur Genowefa Włodek Władysław Stefania Kubicz Brzezie Grodkowice