Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nartowski - poświadczenie do legitymacji szlacheckiej 1897

3.08.2023 14:44
Poświadczenie majestatycznej prośby (odpis) - skrót.
(tłum. Małgorzata Białas)

Nartowski poświadczenie do legitymacji szlacheckiej do 1. Franciszka Ksawerego, urzędnika pocztowego z Narajowic
2. Bronisława Mariana, cesarsko-królewskiego notariusza z Koła
3. Antoniego Karola Feliksa, kasjera banku ziemskiego we Lwowie
braci Nartowskich, o szacowne potwierdzenie ich przodków, z dawien dawna rycerskiej szlachty z dziedzicznym herbem Trzaska (Białynia), na podstawie załączonych dokumentów.

1. Potwierdzony akt chrztu par. Rzym. Kat. Rzegocina z dnia 8 lipca 1845, Franciszka Ksawerego prawowitego syna Stanisława i Marii Pitka, wnuka Franciszka i Anny Gaberle. Zaświadczenie z tej samej parafii dowodzi, że Stanisław uzyskał potwierdzenie szlachectwa 27 kwietnia 1803 roku pod numerem 1999, uwierzytelnione odpisem metryk szlacheckich tom 4 str. 164, potwierdzone wywodem szlacheckim naniesionym 28 sierpnia 1784 roku w księgi urodzin par. Rzegocina, tom 59 str. 53.
2. Świadectwo chrztu par. Rzym. Kat. Gwoździec z dnia 4 sierpnia 1835 roku, Stanisława, ur. 8 maja 1814 roku, prawowitego syna Wielmożnych Małżonków Franciszka i Anny Gaberle.
3. Świadectwo chrztu par. Rzym. Kat. z dnia 19 października 1858 roku, Bronisława Mariana, ur. 8 września 1851 roku, ochrzczonego 29 września 1851 roku, syna Marcina Leopolda, doktora medycyny i jego żony Józefy Staffin, wnuka Franciszka i Anny Gaberle.
4. Świadectwo chrztu par. Rzym. Kat. Stryj z dnia 18 grudnia 1863 roku, Antoniego Karola Feliksa, ur. 2 czerwca 1861 roku, ochrzczonego 15 czerwca, syna Marcina Leopolda i Seweryny Józefy Będkowskiej, córki Feliksa i Zofii Cichockiej, wnuka Franciszka i Anny Gaberle.
5. Świadectwo chrztu par. rzym. Kat. Gwoździec z dnia 7 października 1848 roku, Marcina Leopolda, ur. 11 listopada 1817 roku, ochrzczonego 16 listopada tegoż roku, syna Wielmożnych Małżonków Franciszka, urzędnika pocztowego w Gwoźdźcu, i Anny Gaberle.
6. Odpis aktu zgonu par. Rzym. Kat. Zaleszczyki z dnia 19 października 1858 roku, Józefy Staffin, zmarłej 22 marca 1854 roku.
7. Odpis aktu ślubu par. Rzym. Kat. Kałusz , Marcina Leopolda z Seweryną Józefą Będkowską, po śmierci Józefy Staffin.
8. Odpis aktu ur. z par. Rzym. Kat. Magierów z dnia 10 listopada 1863 roku, Franciszka Mikołaja, ur. 10 grudnia 1771 roku w Magierowie, syna Wielmożnych Małżonków Jana i Apolonii Nartowskich.
9. W odpisie aktu urodzenia z par. j. w. z dnia 3 kwietnia 1828 roku występuje jedynie imię Franciszek, jak również w innych dokumentach rodzinnych. Rodzice mieszkają we wsi Ruda, par. Magierów. Ten jednoimienny Franciszek jest identyczny z Franciszkiem Mikołajem, o którym będzie później.
10. Odpis aktu ślubu z par. Rzym. Kat. Gwoździec z dnia 24 grudnia 1820 roku, świadczy, że Franciszek Mikołaj i Anna Gaberle zawarli związek małżeński 5 listopada 1801 r. Ze znajdującego się w rękach rodziny odpisu z 1820 r. wynika, że dziadek wnioskującego mieszkał od 12 lat w Tarnopolu, czyli od 1789 r., a zatem rodzina nie mieszkała już w Żółkwi.
11. Dnia 11grudnia 1796 roku Apolonia Gasperska córka Wojciecha skarbnika nurskiego wystawiła pełnomocnictwo na wsie Machnów i Dyniska w okręgu Żółkiewskim. Dokument jest w posiadaniu rodziny.
12. Zaświadczenie z dnia 27 kwietnia 1803 roku C. K. urzędu okręgowego pod liczbą 1999, w którym Tomasz Nartowski, syn Franciszka i Ewy Mroczkówny, naniesiony jest do metryk szlacheckich w Tomie IV str. 164. Oryginał wywodu szlacheckiego z dnia 13.08.1784 r., naniesiony 28 sierpnia 1784 r. dowodzi, że rodzina wywodzi się od Tomasza Nartowskiego.
13. Poświadczony przez magistrat miejski w Śniatyniu w dniu 17 października 1804 roku odpis wywodu genealogii rodziny Zamoyskich, z których Nartowscy rzekomo pochodzą, potwierdza, że Tomasz i Marianna Zamoyska mieli dzieci: Antoniego, Jana Augustyna, Wojciecha, Ludwikę i Franciszka. Nie jest to jednak Franciszek Mikołaj, w rzeczywistości syn Jana i Apolonii Nartowskich.
14. Odpis aktu chrztu z dnia 5 września 1760 roku, Jana Augustyna, syna Tomasza i Marii z Zamoyskich.
15. Poświadczony odpis z archiwum we Lwowie, księgi Bełzkie grodzkie, tom 141, str. 305-306, z a1754 roku, zaświadcza, że Józef, Jan i Tomasz Nartowscy są rodzonymi braćmi, synami Franciszka i Ewy z Mroczkowskich. Wszyscy urodzeni w Rudzie Magierowskiej.
16. Zaświadczenie magistratu miejskiego Śniatyń, z dnia 21 października 1820 roku, numer 877, i wywód z Zaleszczyków z 1803 roku potwierdzają uzyskanie szlachectwa przez Franciszka Mikołaja Nartowskiego.
Podsumowanie:

Rodzina należy do wiernych obywateli Państwa Austriackiego o rycersko-szlacheckim pochodzeniu. W załączeniu drzewo.

Genealogia Nartowskich

Nartowski poświadczenie do legitymacji szlacheckiej