Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nartowski - poświadczenie do legitymacji szlacheckiej 1897

3.08.2023 14:44
Poświadczenie majestatycznej prośby (odpis) - skrót.
(tłum. Małgorzata Białas)

Nartowski poświadczenie do legitymacji szlacheckiej do 1. Franciszka Ksawerego, urzędnika pocztowego z Narajowic
2. Bronisława Mariana, cesarsko-królewskiego notariusza z Koła
3. Antoniego Karola Feliksa, kasjera banku ziemskiego we Lwowie
braci Nartowskich, o szacowne potwierdzenie ich przodków, z dawien dawna rycerskiej szlachty z dziedzicznym herbem Trzaska (Białynia), na podstawie załączonych dokumentów.

1. Potwierdzony akt chrztu par. Rzym. Kat. Rzegocina z dnia 8 lipca 1845, Franciszka Ksawerego prawowitego syna Stanisława i Marii Pitka, wnuka Franciszka i Anny Gaberle. Zaświadczenie z tej samej parafii dowodzi, że Stanisław uzyskał potwierdzenie szlachectwa 27 kwietnia 1803 roku pod numerem 1999, uwierzytelnione odpisem metryk szlacheckich tom 4 str. 164, potwierdzone wywodem szlacheckim naniesionym 28 sierpnia 1784 roku w księgi urodzin par. Rzegocina, tom 59 str. 53.
2. Świadectwo chrztu par. Rzym. Kat. Gwoździec z dnia 4 sierpnia 1835 roku, Stanisława, ur. 8 maja 1814 roku, prawowitego syna Wielmożnych Małżonków Franciszka i Anny Gaberle.
3. Świadectwo chrztu par. Rzym. Kat. z dnia 19 października 1858 roku, Bronisława Mariana, ur. 8 września 1851 roku, ochrzczonego 29 września 1851 roku, syna Marcina Leopolda, doktora medycyny i jego żony Józefy Staffin, wnuka Franciszka i Anny Gaberle.
4. Świadectwo chrztu par. Rzym. Kat. Stryj z dnia 18 grudnia 1863 roku, Antoniego Karola Feliksa, ur. 2 czerwca 1861 roku, ochrzczonego 15 czerwca, syna Marcina Leopolda i Seweryny Józefy Będkowskiej, córki Feliksa i Zofii Cichockiej, wnuka Franciszka i Anny Gaberle.
5. Świadectwo chrztu par. rzym. Kat. Gwoździec z dnia 7 października 1848 roku, Marcina Leopolda, ur. 11 listopada 1817 roku, ochrzczonego 16 listopada tegoż roku, syna Wielmożnych Małżonków Franciszka, urzędnika pocztowego w Gwoźdźcu, i Anny Gaberle.
6. Odpis aktu zgonu par. Rzym. Kat. Zaleszczyki z dnia 19 października 1858 roku, Józefy Staffin, zmarłej 22 marca 1854 roku.
7. Odpis aktu ślubu par. Rzym. Kat. Kałusz , Marcina Leopolda z Seweryną Józefą Będkowską, po śmierci Józefy Staffin.
8. Odpis aktu ur. z par. Rzym. Kat. Magierów z dnia 10 listopada 1863 roku, Franciszka Mikołaja, ur. 10 grudnia 1771 roku w Magierowie, syna Wielmożnych Małżonków Jana i Apolonii Nartowskich.
9. W odpisie aktu urodzenia z par. j. w. z dnia 3 kwietnia 1828 roku występuje jedynie imię Franciszek, jak również w innych dokumentach rodzinnych. Rodzice mieszkają we wsi Ruda, par. Magierów. Ten jednoimienny Franciszek jest identyczny z Franciszkiem Mikołajem, o którym będzie później.
10. Odpis aktu ślubu z par. Rzym. Kat. Gwoździec z dnia 24 grudnia 1820 roku, świadczy, że Franciszek Mikołaj i Anna Gaberle zawarli związek małżeński 5 listopada 1801 r. Ze znajdującego się w rękach rodziny odpisu z 1820 r. wynika, że dziadek wnioskującego mieszkał od 12 lat w Tarnopolu, czyli od 1789 r., a zatem rodzina nie mieszkała już w Żółkwi.
11. Dnia 11grudnia 1796 roku Apolonia Gasperska córka Wojciecha skarbnika nurskiego wystawiła pełnomocnictwo na wsie Machnów i Dyniska w okręgu Żółkiewskim. Dokument jest w posiadaniu rodziny.
12. Zaświadczenie z dnia 27 kwietnia 1803 roku C. K. urzędu okręgowego pod liczbą 1999, w którym Tomasz Nartowski, syn Franciszka i Ewy Mroczkówny, naniesiony jest do metryk szlacheckich w Tomie IV str. 164. Oryginał wywodu szlacheckiego z dnia 13.08.1784 r., naniesiony 28 sierpnia 1784 r. dowodzi, że rodzina wywodzi się od Tomasza Nartowskiego.
13. Poświadczony przez magistrat miejski w Śniatyniu w dniu 17 października 1804 roku odpis wywodu genealogii rodziny Zamoyskich, z których Nartowscy rzekomo pochodzą, potwierdza, że Tomasz i Marianna Zamoyska mieli dzieci: Antoniego, Jana Augustyna, Wojciecha, Ludwikę i Franciszka. Nie jest to jednak Franciszek Mikołaj, w rzeczywistości syn Jana i Apolonii Nartowskich.
14. Odpis aktu chrztu z dnia 5 września 1760 roku, Jana Augustyna, syna Tomasza i Marii z Zamoyskich.
15. Poświadczony odpis z archiwum we Lwowie, księgi Bełzkie grodzkie, tom 141, str. 305-306, z a1754 roku, zaświadcza, że Józef, Jan i Tomasz Nartowscy są rodzonymi braćmi, synami Franciszka i Ewy z Mroczkowskich. Wszyscy urodzeni w Rudzie Magierowskiej.
16. Zaświadczenie magistratu miejskiego Śniatyń, z dnia 21 października 1820 roku, numer 877, i wywód z Zaleszczyków z 1803 roku potwierdzają uzyskanie szlachectwa przez Franciszka Mikołaja Nartowskiego.
Podsumowanie:

Rodzina należy do wiernych obywateli Państwa Austriackiego o rycersko-szlacheckim pochodzeniu. W załączeniu drzewo.

Genealogia Nartowskich

Nartowski poświadczenie do legitymacji szlacheckiej

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.