Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nartowscy w Narolu

6.08.2023 13:52
Henryk Gmiterek
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Zachowane regesty z ksiąg metrykalnych parafii
narolskiej z XVII-XVIII wieku
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór Aleksandra Czołowskiego,
sygn. 504, s. 1–70

Nartowski Ignacy Franciszek, syn gen. Joanni Nartowski i Gryzeldy, ur. 2 februarii r. 1687
Nartowski Justyn Alexander, syn gen. Stanislai Nartowski i Reginy, ur. 11 octobris r. 1709
Nartowski Christophorus, syn gen. Stanislai Nartowski i Reginy, ur. ultima martii r. 1711
Nartowski Antoni, syn gen. Stanislai Nartowski et Regina, ur. 26 iunii r. 1714
Nartowski Andrzej, syn nob. Franciszka Nartowskiego i Ewy, ur. 3 decembra r. 1714
Nartowski Jan, syn gen. Stanislai Nartowski i Reginy Piątkowskiej, ur. 13 maja r. 1717
Nartowski Albert, syn gen. Stanislai Nartowski i Regina Piątkowska, ur. 28 marca r. 1720
Nartowski Kazimierz, syn gen. Stanislai Nartowskiego i Reginy, ur. 4 marca r. 1704
Nartowski Łukasz, syn gen. Franciszka Nartowskiego i Ewy, ur. 25 octobra r. 1724
Nartowski Jan Antoni, syn gen. Józefa i Ludwiki Nartowskich ur. 14 czerwca r. 1730
Nartowski Gaspar Józef, filius gen. Nicolai et Annae Nartowskich, ur. 8 ianuarii r. 1747
Nartowski Ludwik, syn nob. Józefa Nartowskiego i Katarzyny, ur. 27 augusta r. 1749
Nartowski Adalbert Jakub, syn gen. Josephi et Catharinae Nartowskich, ur. 28 kwietnia r. 1754
Nartowski Józef, gen., Bestkowska Katarzyna ślub 29 stycznia r. 1747
Nartowski Tomasz, gen. Anna Maria Piotrowska ślub Rawa 22 luty r. 1754
Rogoziński Paulus nobilis, militem, z Katarzyną Nartowską ślub 7 februarii r. 1730
Radecki Franciscus generosus de Potelicz z Maryjanną Nartowską ślub 27 augusta r. 1747
Sobierajski Samuel generosus z Teresą Nartowską wziął ślub 1 februarii r. 1722
Suchodolski Martinus generosus z Rozalią Nartowską ślub 3 februarii r. 1750
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.