Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Matura 1918 - pryw. seminarium im. św. Rodziny - Kraków

13.09.2023 10:04
Egzamin dojrzałości w pryw. semin. im. św. Rodziny w Krakowie odbył się pod przewodnictwom insp. szkol. kraj. radcy dw. Miecz. Załoskiego w dn. od 10—15 b. m. Świadectwo dojrzałości otrzymały : Z. Czekańska, M. Dąbrowska (z odzn ), Z. Grzybowska, M. Horrglolzówna (z odznacz.), M. Jasińska (z odznacz.), W. Jasińska, M. Joltmarówna, .1. Kasperczykowa, M. Kasprzycka, B. Kołodziejówna, I E. Koronacka, R. Kozłowska, Z. Krogulska, M. Krupska (z odzn.), A. Marszalikówna (z odznacz.), J. Mastalska (z odznacz.), A. Matusiakówna, G. Mikundówna (z odznacz.), W. Mitasińska, Z. Pakiesówna, S. Reszczyńska, II. Samlicka, Z. Szimówna (z od znacz.), W. Wroniewicz, U. Zembrzycka (z odzn.), M. Zgodzińska. Do egzaminu popraw, przeznaczono 5, a reprobowano 4 uczenice
[Czas 18.6.1918]