Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Matura 1918 - Urszulanki - Kraków (2)

13.09.2023 10:16
EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI W GIMNAZYUM REALNEM S. S. URSZULANEK W KRAKOWIE od- tył się w dniach 4-8 czerwca b. r. pod przewodnictwem p. Józefa Kurowskiego, dyrektora gimnazyum w Bochni. Świadectwo dojrzałości otrzymały: Bielińska Jadwiga (z odznaczeniem), Skarbek-Borowska irзna odznaczeniem), Hamerska Anna (z odznaczeniem), Heitzmanówna Wanda (z odznaczeniem), Hellerówna Małgorzata (z odznaczeniem), Herształówna Wanda (z odznaczoniem), Hohenauerówna ven Charlenz Jadwiga (z odznaczeniem), Kirchmayerówna Aleksandra, Korczyńska Marya, Kowenicka Marya, Kraftówna Zofia (z odznaczeniem), Kukielówna Leliwa Krajewska Marya, Lisowska Jadwiga (z odznaczeniem), Mazanowska Marya, Mazanowska Zofia (z odznaczeniem), Mroczkówna Jadwiga, Narzymska Dolega Marya, Nizieniecka Zofia, Pawlakówna Jadwiga, Radzińska Kazimiera, Rakowiczówna Zofia, Rodzynkiewiczówna Janina (z odznaczeniem), Zakrzewska Marya, Załęska Zofia (z odznaczeniem), Zygmuntowska Zofia, Żórawska Leokadya (z odznaczeniem), Zórawska Marya, Godlewska Gozdawa Elwira (prywatystka), Krukowska Teresa (prywatystka). Nie reprobowano żadney abituryentki.
[Nowa Reforma 22.6.1918]