Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Matura 1919 - gimnazja Kaplińskiej - Kraków

13.09.2023 10:29
EGZAMINA DOJRZAŁOŚCI w zakładach naukowych żeńskich im. H. Kaplińskiej odbyły się w dniach 10—12 bm. pod przew. prof. Un. Jag. dra Łosia.

Egzamin dojrzałości w liceum złożyły: Bialikówna Marya, Byczkowska Marya, Dyakowska Jadwiga (z odzn.), Dyakowska, Marya (z odzn.), Kamslerówna Wanda, Leśnikówna Anna, Lipowska Helena, Sumowska Ewelina, Tyczyńska Marya (z odzn.). Wohlfeldówna Helena, (z odzn ). Zarzycka Elżbieta (z odzn.).

Pierwszy egzamin dojrz. w zrefotmowanem gimnazyum realnem złożyły: Bocheńska Zofia, Drońska Helena (z odzn.), Kanarkówna Klara (z odzn.), Raczyńska Helena. Schaitterówna Krystyna (z odzn.), Scheinówna Eugenia, Wrzoskówna Ludmiła (z odzn.), Zielińska Władysława (z odzn.), i Nadolska Magdalena ekster. (z odzn.).
[Dziennik Polski 24.6.1919]