Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Matura 1909 - Lwów - II Szkoła Realna

18.09.2023 12:07
Egzamin dojrzałości w II. szkole realnej we Lwowie odbył się w czasie od 21 maja do 5 czerw ca pod przewodnictwem radcy dworu J. Frankego, a przy końcu pod przewodnictwem radcy A. Stefanowicza. — Do egzaminu przystąpiło 54 uczniów publicznych, 1 prywatysta i 19 eksternistów. — Egzamin dojrzałości złożyli następujący uczniowie publiczni: Bałaban Bronisław, Dembowski Stanisław (z odznaczeniem), Gohling Jan, Hein Franciszek, Herzig Simche, Kalwaryjski Bernard (z odznacze niem), Korner Natan (z odzu.), Kulik Ignacy, Marynowski Jan, Nawrocki Julian, Otto Kazimierz, Pitaszewski Edmund, Pockh Stefan, Romaniszyn Jan, Sabiński Jan, Sehemann Maurycy, Serafinowicz Stanislaw, Staromiejski Włodzimierz (z odznacze niem), Stefczyk Kazimierz (z odznaczeniem), Stieber Henryk, Topolnicki Eustachy, Umański Edward, Weiss Albert, Bardach Henryk, Fuchs Binem, Gołoger Izak, Jupiter Maurycy, Kiernicki Adam (z odznaczeniem), Kreiner Jakób, Lang Władysław, Malkiewicz Stefan, Mychas Jan, Nestajko Porfiry. Neumann Juda, Pariser Adolf, Pesches Adolf, Piueles Salamon (z odzn.), Pisarski Bronisław, Pohler Jan, Rossowski Tadeusz, Ruff Adolf, Selinger Selig, Skupień Mieczysław, Smerek Stanisław, Steinwurzel Aron, Strowski Roman, Strzałkowski Stefan (z odzn.), Toron Wład. (z odzn.), Włodarski Antoni, Żborzyl Aleks., Ziff Józef, Boru Maksymilian (pryw.). Eksterniści: Bogusławski Stanisław, Budziewicz Zygmunt, Gewanter Mojżesz, Giinther Mieczysław, Heimroth Emil, Kalinowski Kazimierz, Klotz Aron, Knybel Stanisław, Markiewicz Roman, Markowska Marya, Paprocki Jan, Piaskowski Eugeniusz, Polak Ludwik, Robinsohnówna Sara, Szozda Jan. Trzech uczniów publicznych i czterech eksternistów reprobowano na sześć miesięcy.
[Nowa Reforma 12.6.1909]