Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Szukanie archiwalnych zbiorów dotyczących nagród ziemskich za zasługi wojenne króla Polski od połowy XV wieku do połowy XVI wieku.

30.09.2023 10:48
Szukam wszelkich źródeł archiwalnych i niearchicznych o przyznaniu Dzurdz (Durdz) Sielecki (Sielicki) (przed 1480) ziemiami (posiadłościami lennymi) nieokreślonemu królowi Rzeczypospolitej od 1480 do 1530 r.w wiosce Sielec, Ziemia Przemyska (obecnie Wioska Sielec, Okręg Drohobycz, Obwód lwowski, Ukraina) za nieokreślone zasługi wojskowe w głównym Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD)) i innych archiwach Rzeczypospolitej Polskiej.

Próbuję dowiedzieć się, za jakie dokładnie zasługi wojskowe Dzurdz (Durdz) Sielecki (Sielicki) został uszlachetniony i obdarzony ziemiami w wiosce Sielec, Ziemia Przemyska.

Sielec pierwotnie należał do Korony Polskiej.

wieś Sielec, Ziemia Przemyska, została po raz pierwszy wspomniana w 1538 r.w dokumencie Rkp. Ossolineum, Nr. 2837, str. 81., datowanego na 1559 r. e-kopię dokumentu otrzymał, jednak cenniejszej dla siebie informacji nie znalazł.

W moim przypadku problem polega na tym, że następnie Giurgiu (Durgiu) i jego rodzinie Korona Polska oddała połowę Sielca na górze w nieokreślonym terminie.

To właśnie po tym rodzina Dżurdz (Durdz) zaczęła nosić nazwisko Dżurdz-Sielecki / Durdz-Sielecki,a góra została nazwana przez miejscowych dżurdzką górą(pol.: Dżurdżowską góra).

1. Czy to prawda, że muszę szukać funduszu archiwalnego z rozkazami (nakazami) nadania ziem koronnych (1) Casimir IV Jagiellon, 1447-1492, (2) Jan i Olbracht, 1492-1501, (3) Alexander Jagiellon, 1501-1505, (4) Sigismund i The Old, 1505-1548 w głównym archiwum aktów starożytnych w Warszawie (AGAD)? Jeśli tak, to jak takie fundusze, inwentaryzacje, czyny można dokładnie nazwać po polsku?

2. Jeśli to możliwe, Udostępnij źródła o najwyższym prawdopodobieństwie sukcesu lub przynajmniej gdzie możesz dowiedzieć się o takim źródle. Wszelkie informacje mogą pomóc.

Monarchii Rzeczypospolitej w latach 1480-1530.
1. Jagailo (Vladislav II), 1386-1434
2. Vladislav III of Varna, 1434-1444
3. Casimir IV Jagiellon, 1447-1492
4. Jan I Olbracht, 1492-1501
5. Alexander Jagiellon, 1501-1505
6. Sigismund I the Old, 1505-1548
7. Sigismund II August 1548-1572 (c 1530 vivente rege)