Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Szumlany Małe, pow. brzeżański

14.10.2023 17:08
Szumlany Małe, wś, pow. brzeżański, 9 kim. na płn. od Brzeżan (sąd pow., urz. poczt. i tal.). Na płn. leżą Buszcze, na wsch, Żuków, na płd.-wsch. Hinowice, na płd.-zach. Łapszyn, na zach. Wierzbów. Wzdłuż granicy wsch. płynie ramię Złotej Lipy, a wzdłuż granicy płd,-.zach. pot. Horo (dopł. Złotej Lipy). Własn. wiek. ma roli om. 42, łąk i ogr. 113, pastw. 11, lasu 136 mr.; wł, mn. roli orn. 261,łąk i ogr. 105, pastw. 64 mr. W r, 1880 było I 57 dm., 372 mk. w gm., 3 dm., 22 mk. na obsz. dwór. (182 rzym.-kat., 191 gr.-kat., 21 izr.; 358 Rusinów, 36 Polaków). Par. rz.-kat. w Brzeżanach, gr.-kat. w Żukowie. We wsi szkoła filialna.
[SGKP]