Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Szumlany Wielkie, pow. podhajecki

14.10.2023 17:09
Szumlany Wielkie al. Szumlany wś, pow. podhajecki, 21 kim. na zach. od Podhajce (sąd pow.), 8 kim. na płd.-wsch. Od urz. poczt, w Lipicy Dolnej. Na płn. leży Sławentyn, na płn.-wscf. Bożyków, na wsch. Litwinów i Rudniki, na płd.-wsch. Nosów, na płd.j Boków, na zach. Swistelniki (pow. rohatyński). Zach. część wsi przepływa pot. Bybełka (dopł. Dniestru) i przyjmuje w obrębie wsi strugę od praw. brz. i znaczniejszy pot. od lew. brzegu, Własn. wiek, ma roli orn. 712, łąk i ogr. 152, pastw. 132, lasu 732; wł. mn, roli orn, 1136, łąk i ogr. 327, pastw. 126, la su 30 mr. W r. 1880 było 180 dm., 1210 mk. w gm., 11 dm., 99 mk. na obsz. dwór. (1027 gr.-kat., 228 rz.-kat., 50 izr., 4 innych wyzn.; 990 Rusinów, 313 Polaków, 6 Niemców). Par. rz.-kat. w Konkolnikach, gr.-kat. w miejscu, dek. rohatyński. Do par. należy Sławentyn. We wsi jest cerkiew p. w. św. Romana i Daniela i szkoła filialna, fol w. i gorzelnia.
[SGKP]