Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Abiturientki 1923, 24 - Kołomyja, Seminarium Nauczycielskie

19.01.2024 15:17
Bromirska Marja
Burzmińska Zofja
Dolińska Zofja
Drohomirecka Marja
Dulewska Otylja
Faściszewska Otylja
Geronis Zofja
Gruszecka Aldona
Griinhaut Helena
Kossowska Aleksandra
Kozłowska Felicja
Kozłowska Rozalja
Król Stefanja
Krasnopolska Marja
Krzemień Stefanja
Liebhart Stefanja
Lisowska Marta
Marcinowska Jadwiga
Mazierska Helena
Pallasek Stanisława
Patkowska Julja
Podhajska Stanisława
Podhajska Stefanja
Rippel Eleonora
Słoniowska Marja
Stetkiewicz Emilja
Stiefel Helena
Świstelnicka Kazim.
Tarantiuk Olga
Teneta Marja
Wellik Albina
Wężyk Marja
Wojdyła Franciszka
Zabawa Adelajda

Eksternistki, lub takie, które musiały egzamin dojrzałości
Hlawaty Marja
Horbulewicz Emilja
Mykietiuk Marj (1924)
Stefkowska Marja (1924)
[Kronika Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Kołomyi za lata 1906 do 1932]