Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Abiturientki 1925 - Kołomyja, Seminarium Nauczycielskie

19.01.2024 15:19
Andrzejowska Aleksand.
Baraniecka Aniela
Bilińska Joanna
Czarnota Helena
Dziwińska Marja
Fitz Marja
Frisch Felicja
Hlawaty Celina
Junger Kazimiera
Klusik Marja
Loffelman Gizela
Mazur Marja
Migocka Olimpja
Mroczkiewicz Eugenja
Olszewska Marja
Panaś Helena
Półtorak Anna
Rosół Janina
Roth Leonja
Sapian Amalja
Schuck Józefa
Siomiak Joanna
Staszkiewicz Jadwiga
Staszkiewicz Zofja
Sturm Malwina
Swięch Józefa
Weber Anna
Wiszniewska Ant.
Wojnarowska Janina
Wołoszczuk Rozalja
Wójcik Zofja
Zaremba Bronisława

Eksternistki, lub mające egzamin dojrzałości do uzupełnienia
Pruniak Michał
Chrzanowska Rom.
Dudyk Helena
Gangbar Ewa
Hurysz Stanisława
Serhaniuk Marja
Taub Estera
Włodek Marja
[Kronika Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Kołomyi za lata 1906 do 1932]