Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Abiturientki 1927 - Kołomyja, Seminarium Nauczycielskie

19.01.2024 17:46
Błaszczuk Franciszka
Dick Jadwiga
Dittrich Anna
Dolińska Stanisława
Duda Helena
Hayda Marja
Janowicz Joanna
Leszczyńska Helena
Leszczyńska Wanda
Łozińska Zofja
Moszoro Marja
Natalii Elżbieta
Orzechowska Janina
Osowska Stefanja
Pilarska Jadwiga
Piskozub Stefanja
Podgórska Wanda
Różańska Wanda
Seńkowska Antonina
Serbeńska Jadwiga
Sławicz Jadwiga
Śnieżek Stefanja
Specht Marja
Spólnicka Katarzyna
Stadniczeńko Józefa
Staszkiewicz Marja
Uhma Władysława
Zajączkowska Dyoniz.
Zalot Marja
Załuczkowska Marja
Zub Stefanja
Zwolińska Jadwiga
[Kronika Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Kołomyi za lata 1906 do 1932]