Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Abiturientki 1928 - Kołomyja, Seminarium Nauczycielskie

19.01.2024 17:47
Aleksiewicz Janina
Artymiak Ludwika
Białas Zofja
Bisztyga Anna
Boczar Zdzisława
Buc Adela
Buc Helena
Chomicka Stefanja
Drohomirecka Helena
Fajkosz Otylja
Frisch Gizela
Grabczak Marja

Gregorasz Marja
Hajdamacha Eleonora
Harra Zbigniewa
Hładuńska Władysława
Hładuńska Stanisława
Janczyszyn Stanisława
Kamińska Eugenja
Kamińska Helena
Kisielewska Marja

Kobryń Janina
Kowalska Krystyna
Łuczyńska Helena
Sawka Jarosława
Sołowij Władysława
Starzecka Jadwiga
Szklarczyk Eugenja
Tacij Stanisława
Wysocka Józefa
Zalot Emilja
[Kronika Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Kołomyi za lata 1906 do 1932]