Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Abiturientki 1929 - Kołomyja, Seminarium Nauczycielskie

19.01.2024 17:48
Abgarowicz Anna
Baczyńska Bronisława
Baraniuk Marja
Bobolska Marja
Danyluk Jadwiga
Ember Józefa
Fenik Alicja
Gasparska Marja
Grella Stanisława
Hirsch Julja
Hołowińska Anastazja
Hrycyna Julja
Jamrozy Helena
Jarosławska Marja
Junger Joanna Elżbieta
Junger Joanna
Junger Stefanja
Kawalerska Leontyna
Kobyłecka Stanisława
Kwaśniewska Marja
Lasowy Stefanja
Leliwa Jadwiga
Lewicka Marja
Oralewska Stefanja
Patkowska Julja
Petrowicz Janina
Piątek Marja
Piątkowska Natalja
Piskozub Karolina
Piskozub Karolina Marja
Rippel Anna
Romanowicz Eugenja
Rzechółka Emilja
Srolik Helena
Szeligowska Wilhelm.
Teodorowicz Izabela
Teneta Katarzyna
Tepper Tauba
Werstler Wilhelmina
Wilczyńska Helena
Wójcik Antonina
Zborowska Janina
Żmuda Eugenja
[Kronika Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Kołomyi za lata 1906 do 1932]