Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Abiturientki 1931 - Kołomyja, Seminarium Nauczycielskie

19.01.2024 17:50
Andrejczuk Marja
Andrusiewicz Jadwiga
Barabasz Janina
Biber Janina
Greiss Alina
Halecka Janina
Illuk Jadwiga
Jakubiak Stefanja
Jarosławska Stefanja
Jaworska Zofja
Klitecka Natalja
Kościółek Marja
Migocka Janina
Oralewska Olga
Perehińczuk Anna
Plank Marja
Porębny Julja
Rubież Marja
Rupnicka Marja
Skrętowicz Marja
Stec Ludwika
Wolf Janina
Wieselberg Bluma
Wróbel Janina
Ziegler Marja
Żałoba Emilja

Cybyk Natalja - eksternistycznie, lub egz, dojrzałości do uzupełnienia
[Kronika Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Kołomyi za lata 1906 do 1932]