Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Abiturientki 1932 - Kołomyja, Seminarium Nauczycielskie

19.01.2024 17:51
Bobolska Stanisława
Faściszewska Z ofja
Fischer Emilja
Górecka Janina
Humeniuk Wanda
Hryniewiecka Emilja
Jakubiak Zofja
Januszewicz Kamila
Junger Józefa
Kapeluch Marja
Kobyłecka Janina
Krasowska Adela
Król Marja
Malicka Marja
Matejczuk Marja
Meck Gizela
Neustein Jadwiga
Nowakowska Janina
Ornatowska Wanda
Romanowicz Wanda
Rudkowska Petronela
Sinreich Adela
Stefanków Stefanja
Watycha Bolesława
Więckowska Stefanja
Wiśmierska Marja
Worocb Kamila
Wójcik Marja
Wróblewska Zofja
Wysocka Jadwiga
Zalot Marja
Zaremba Marja
Zika Jadwiga
Żywicka Zofja
Hejda Stanisława
Jamrozy Marja
Ratyńska Marja

Żiełyk Helena - eksternistycznie lub egz. dojrzałości do uzupełnienia.

[Kronika Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego w Kołomyi za lata 1906 do 1932]