Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Łaganowski h.Nowina

12.06.2010 10:00
ŁAGANOWSKI h. NOWINA. Jeden dom z Mtoszewskimi, herbu Nowina, wzięli nazwisko od wsi Łaganów, blizko m. Proszowic. Piotr z przydomkiem Ziabka, dziedzic wsi Jawczyc, cytowany w aktach krakowskich 1439 r. Jan ożeniony z Małgorzatą N. 1525 r. Stanisław w wojew. krakowskiem 1536 r. Krzysztof z Łaganowa 1555 r. Łukasz, syn Waleryana, 1589 r. Stanisław, syn Stanisława, deputat do układów z posłami niemieckimi 1596 r.
Jan, syna Waleryana, zeznał 1607 roku w grodzie lwowskim zapis dożywocia z żoną Reginą, córką Mikołaja Herburtowskiego. Aleksander z żony Krystyny Kaszewskiej miał trzech synów: Stanisława 1656 r., Jana i Mikołaja. Adam, Jan, Aleksander, Michał i Stanisław, synowie Michała, 1665 roku.
Jan wydzierżawił w grodzie czerniechowskim wraz z żoną Barbarą z Różyckich 1701 r. Matwijowice od Ledóchowskich. Po Annie z Łaganowskich Szymanowej Bilińskiej windykował 1713 r. w Trybunale lubelskim syQ JeJ Jan sumę posagową po matce, zabezpieczoną na Korczyku. Miko¬łaj, Stefan i N. podpisali 1733 r. z wojew. wołyńskiem elekcyę Stanisława Leszczyńskiego. Michał, podstoli bracławski 1734 roku. Franciszek, łowczy wieluński 1735 r. Maciej, syn Mikołaja, podstolego braclawskiego, i Magdaleny Potrykowskiej, cześnik krzemieniecki, pozwał 1773 r. przed Trybunał lubelski Teresę z Koszutskich lv. Wojciechowa Łaganowską, 2v. Aleksandrowa Daszkiewiczową o majątek, a 1793 roku wpływa do umowy Komornickich z Wąsowiczem; pozostawił on córki: Eufrozynę za Wojciechem Pinińskim, Annę za Franciszkiem Chobrzyńskim, Franciszkę i syna Stanisława; po Stanisławie synowie, Zeflryn i Stanisław Kostka; z nich Zefiryn pozostawił syna Juliusza.
Wojciech, brat cześnika Macieja, podstoli bracławski 1753 r., dziedzic dóbr Chołodce, w krzemienieckiem, żonaty z Teresą Koszutską. Jakób na Rusi Czerwonej 1781 r., ożeniony z Eleonorą Obertyńską (Sigil., Kancl., Conv. Piotrk., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel, Arch. Jarmolinieckie).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego