Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Leśniewice

3.03.2024 07:17
Leśniewice - wieś w powiecie gostynińskim, parafia Gostynin.

WSPÓŁWŁAŚCICIELE
[podane daty - wg dokumentów, w których są wspomniani]

? - Jan Dąbski h. Godziemba - "pan na Leśniewicach" , syn Antoniego Dąbskiego (cześnika kruświckiego) [5]
1825 - Ignacy Sowiński dziedzic części Leśniewic [9] syn Sebastiana Sowińskiego i Ewy Paczyńskiej , brat Dionizego Sowińskiego.
1825 - Dionizy Sowiński dziedzic części Leśniewic [9] syn Sebastiana Sowińskiego i Ewy Paczyńskiej , brat Igancego Sowińskiego.
do 1836 - Kajetan Dąbski - po jego śmierci (06.03.1836) [4] - jego własność została wystawiona na licytację [2]
1837 - Mateusz Wierucki - właściciel Leśniewice Małe lit. E [3]

Folwark
1832 - Kręciejewscy dzierżawili folwark - ogłoszenie o licytacji folwarku z pzryległościami i powinnościami Włościan , grunty klasy drugiej [8]

Leśniewice Wielkie lit A
1840 - Kajetan Dąbski - po jego śmierci (06.03.1836) [4] - jego własność została wystawiona na licytację [2]

Leśniewice Wielkie cześć lit. D
1835 - Ignacy Gliński, Józefa Glińska po mężu Łapińska, Felicjana Magnuska po mężu Glińska - otwarcie spadku po nich [1] Dobra te należały również do zmarłego Kazimierza Łapińskiego i były nazywane Glińszczyzna i w 1836 r zamieszczono ogłoszenie o wydzierżawieniu dochodów z tych dóbr. Regentem był Piotr Lewandowski. [7]
1918 - Marianna Wojciechowska po mężu Sowińska - współwłaścicielka Leśniewic - spadek po niej otwarto w 1918 r. [6]

Leśniewice Wielkie lit. H
1837 - Mateusz Wierucki [3]

Leśniewice Małe lit A z przyległościami
1840 - Kajetan Dąbski - po jego śmierci (06.03.1836) [4] - jego własność została wystawiona na licytację [2]

Leśniewice Małe lit C z przyległościami
1840 - Kajetan Dąbski - po jego śmierci (06.03.1836) [4] - jego własność została wystawiona na licytację [2]


Leśniewice Małe lit. E

1837 - Mateusz Wierucki [3]

Bibliografia


[1] Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1835 nr 202 (3 sierpnia)
[2] Dziennik Urzędowy Gubernii Mazowieckiey. 1840, nr 176 (1 sierpnia) + dodatek
[3] Gazeta Warszawska 1837, nr 261 (29 września)
[4] Dziennik Urzędowy Gubernii Mazowieckiej_1839 nr 122 (20 lipca) + dod
[5] Żychliński, Teodor (1836-1909) Złota księga szlachty polskiéj. R. 5 wyd. 1883
[6] Obwieszczenia Publiczne : dodatek № 58 do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. 1918 (28 grudnia)
[7] Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Mazowieckiego. 1836, nr 234 (14 marca) + dodatek; + dodatek drugi
[8] Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego. 1832, nr 33 (7 maja) + dod.
[9] Księga metrykalna zgonów Gostynin 1825 r akt nr 114 - przechowywana w AP w Płocku