Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Słubicki Jan (ok. 1772 - 1847) - dziedzic dóbr Waliszew k. Bielaw [obecnie woj. łodzkie] i Brodna [okolice Gostynina)

29.04.2024 19:41
Słubicki Jan (ok. 1772 Bądków pow. inowrocławski - 30.05.1847 Stary Waliszew) - dziedzic dóbr Waliszew [obecnie gm. Bielawy pow. łowicki, woj. łodzkie] i Brodna [okolice Gostynina) [1]

Ur. ok. 1772 r we wsi Bądków w powiecie inowrocławskim w Wielkim Księstwie Poznańskim. [1]

Rodzice:
1__Andrzej Słubicki [1], [2]
2__Eufrozyna Głębocka [1], [2]

Ślub 04.08.1829 r. Stary Waliszew.
On: lat 45, kawaler, dziedzic wsi Brodnego i tam zamieszkały.
Ona Józefa Wilkxycka lat 22 ur. ok. 1807 Waliszew, rodzice: Antoni Wilkxycki (dziedzic wsi Waliszew i Mięsośnia) i Martyna Zawisza, zamieszkali w Waliszewie. [2]

Zmarł 30.05.1847 r w wieku 75 lat w Waliszewie, jako dziedzic dóbr Waliszewa i Brodnego, zamieszkały w Waliszewie. [1] Pozostawił owdowiałą żonę Józefę Willczycką 1-vo Słubicką. [1] Zgon zgłosili: Albin Słubicki (dzierżawca dóbr Raszki (?) w Raszkach (?) zamieszkały lat 29) i Benedykt Wilczycki (dziedzic dóbr Psary, zam. w Psarach, lat 45). [1]
Pochowany na cmentarzu przykościelnym w Starym Waliszewie - grób nadal istnieje, jest to jedyny zachowany pojedynczy grób (oprócz kaplicy grobowej rodziny Wilkxyckich). [7]

Dzieci:
1__Jan Jakub Słubicki - ur 24.06.1831 Warszawa, ojciec Jan Słubicki obywatel zam. we wsi Brodno w powiecie gostynińskim,lat 50 [4]
2__Marianna Antonina Słubicka - ur 05.08.1832 Warszawa, metryka 1847 r Waliszew par. Stary Waliszew , ojciec Jan Słubicki dziedzic dóbr Waliszew i Brodnego już nieżyjącego, (?) i Józefy Wolkxyńskiej jego małżonki w Waliszewie zamieszkałej lat 43.
3__Wincenty Antoni Hilary Słubicki - ur 14.01.1834 Warszawa, dom przy ulicy Długiej, ojciec Jan Słubicki obywatel ziemski, dziedzic wsi Brodno w powiecie gostynińskim, tamże zamieszkały lat 50 [5]

Bibliografia


[1] Księga metrykalna zgonów Stary Waliszew 1847 r akt nr 53 - przechowywana w AP w Łodzi
[2] Księga metrykalna ślubów Stary Waliszew 1829 r akt nr 8 - przechowywana w AP w Łodzi
[3] Księga metrykalna urodzeń Stary Waliszew 1847 r. akt nr 48 - przechowywana w AP w Łodzi
[4] Księga metrykalna urodzeń Warszawa św. Jan 1831 r. akt nr 446 - przechowywana w AArch.Diec. w Warszawie
[5] Księga metrykalna urodzeń Warszawa św. Jan 1834 r. akt nr 103 - przechowywana w AArch.Diec. w Warszawie
[6] Księga metrykalna urodzeń Warszawa św. Jan 1831 r. akt nr 332- przechowywana w AArch.Diec. w Warszawie
[7] Nagrobek na nieczynnym cmentarzu przykościelnym w Starym Waliszewie [obecnie gm. Bielawy pow. łowicki, woj. łódzkie]