Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Matura 1906 - Kraków, pryw. gimnazjum żeńske

9.05.2024 20:01
Egzamin dojrzałości uczenie prywatnego gimnazjum żeńskiego w Krakowie, w pałacu Spiskim, odbył się w lokalu szkoły pod przewodnictwem inspektora, dra Ludomiła Germane, w dniach od 16 do 19 maja. Do egzaminu przystąpiło 24 uczenie. Świadectwo dojrzałości otrzymały:
Bizańska Helena
Dornhelmówna Ernestyna
Eicbbornówna Frania (z odznaczeniem)
Habnówna Rebeka
Jakesehówna Ida (z odznaczeniem)
Kawecka Zofia (z odznaczeniem)
Koncewska Zofia
Krausówua Stefania
Krawczykówna Marya
Majnukówna Rachela
Petrykówna Janina (a odznaczeniem)
Rongierówna Małgorzata (a odznaczeniem)
Schumerówna Bianka
Sfemaszkówna Marya
Suberberg Sara (z odznaczeniem)
Skoczylasówna Marya (z odznaczeniem)
Sochońska Elżbieta (z odznaczeniem)
Szepietowaka Stefania
Turska Julia
Waiterówna Feliksa
Wasilkowska Janina
Zygmuntowska Stanisława.
— Dwie abituryentki przeznaczono do egzaminu poprawczego po wakacjach. Akt rozdania świadectw odbył się wczoraj wobec licznego zebrania gości, rodziców uczenie 1 zastępu młodzieży szkolnej. Przemówienia dra Germana i prof. Steina, oraz odpowiedź jednej z abituryentek złożyły się na tę piękną uroczystość.
[Nowa Reforma 22.5.1906]