Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kraków, Plac na Groblach 14

13.05.2024 17:53
1884
* Własność: Kacper Molęcki i Honorata [Nowolecki Aleksander, Nowy wykaz ulic, placów, kościołów i właścicieli domów miasta Krakowa i jego przedmieść]

1900
* Szymon Tonenczuk, ur. 1875 Stara Żuczka, k. Czerniowców [Spis M. K, 1900]
* Mateusz Piechowicz, ur. 1870 Prądnik Biały, żona Anna, ur. 1868 Łęki k. Myślenic, , dzieci Maria, Julia [Spis M. K, 1900]
* Marika Cofalka, ur. 1854 Berlin [Spis M. K, 1900]
* Wincenty Bialik, ur. 1864 Kraków, żona Maria Barbara, ur. 1873 Kraków, dzieci: Janina Anna, Zofia Maria, Roman Leopold Karol, Maria Kazimiera [Spis M. K, 1900]
* Florentyna Słowik, ur. 1879 Tarnów [Spis M. K, 1900]
* Aniela Piękoś, ur. 1883 Brzezówki k. Ropczyc [Spis M. K, 1900]
* 6.9.1900 zmarł tu Roman Bieliński

1902
II piętro - mieszkanie 45 pokoje + kuchnia + przedpokój do wynajmu w Biurze ogłoszeń i wynajmu mieszkań W. Grabowskiego [ogłoszenia w prasie]
II piętro - miejskie biuro wodociągowe [Czas 1.8.1902]

1906
* Ryszar Bohmel, nadporucznik, sędzia
* Leopold Schuster, rotmistrz
* Wiktoria Alsher, prywatna
* Michał Walecki, radca dyrekcji skarbu
* Wincenty Bialik, rurmistrz, instalacji wodociągowej, blacharz
* skład drzewa Maurycy Weinberger

1907
* Leon Leser, właściciel realności
* Stanisław Ryglicki, akademik
* Stefania Ciepielowska, dietariuszka
* Michał Walecki