Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Lwów, Rynek 17

13.05.2024 20:03
Lwów Rynek 17Kamienica Francweningowska na przeciwko wejścia do Ratusza.
Zachowana dolna część gotycka. Rokokowe‎ ‎pilastry,‎ ‎kartusze‎ ‎oraz‎ ‎ornamenty pochodzą‎ce ‎z‎ ‎końca‎ ‎XVIII‎ ‎w.

Reklama z 1893Własność: Franc Wening (racja i burmistrz w XVIw), Maciej Hayder. Mieściła się tu piwiarnia pilzneńska Pfinka, Karola Przybylskiego, od 1893 restauracja Tomasza Najsarka "Pod Strzelcem" później Jakuba Bechtolffa.

Mieścił się tu też, w lewej części parteru Magazyn kapeluszy J. Schapira.

Do restauracji "Pod Strzelcem" zwykle przechodziła niemal cała Rada miejska po odbytych spotkania, idąc "do Najserka na piwo". Miały tu miejsca także spotkania klubu "strzeleckiego" radnych - czyli klubu mieszczan lwowskich. Odbywały się też tutaj liczne kwesty a także agitacja wyborcza.

Lwów - Piwiarnia Pilzneńska, RestauracjaLwów - Rynek 13-17Bechtloff Jakub