Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Antoniewicz Karol, h. Bołoz ( 1807 - 1852) - Powstaniec Listopadowy, duchowny, jezuita, kaznodzieja, autor pieśni "Chwalcie łąki umajone"

25.05.2024 11:11
Karol AntoniewiczKarol Antoniewicz
Antoniewicz Karol, h. Bołoz (1807 Lwów lub Skwrazewo - 14.11.1852 Obra) - Powstaniec Listopadowy [2], duchowny [2], jezuita [2], kaznodzieja, autor pieśni "Chwalcie łąki umajone".

Urodził się w rodzinie Ormiańskiej, 06.11.1807 r we Lwowie [wg innych źródeł we wsi Skwarzewo k. Lwowa], w domu przy ulicy Oramiańskiej, zwanej dawniej Wyższą Ormiańską. [2]

W 1823 r zmarł jego ojciec, co go bardzo zmieniło. [2]

W 1827 r. ukończył prawo na Uniwersytecie we Lwowie.

Powstanie Listopadowe
Pod koniec 1830 r lub na początku 1831 r wyjechał do Warszawy, by przyłączyć się do Powstania Listopadowego, razem ze swoim kuzynem Mikołajem Antoniewiczem. Przedarli się do Warszawy nielegalnie przez granicę rosyjsko-autriacką. Brał udział w wyprawie Dwernickiego na Wołyń i Podole. Oddział, w którym służył, został rozbrojony po przekroczeniu granicy z Galicją w Chlebanówce, 27 kwietnia 1831 r. Wrócił do domu rodzinnego, lecz w obawie przed represjami wkrótce wyjechał do Wiednia, skąd powrócił pod koniec 1831 r i przebywał wraz z matką w Skwarzewie. [2]

Ślub
1832 r. Zboiska, w dworskiej kaplicy (wieś należąca do ojca panny młodej).
Żona - jego kuzynka, otrzymali z Rzymu dyspensę na zawarcie ślubu. Zofia Nikorowicz, córka jego wuja Ignacego Nikorowicza [2]

Dzieci:
1____zmarło w wieku kilku miesięcy [2]
2____zmarło w wieku kilku miesięcy [2]
3____zmarło w wieku kilku miesięcy [2]
4____Józef - zmarł w wieku kilku miesięcy [2]
5_____ur Lwów, zm. Lwów w wieku kilku miesięcy [2]

Po śmierci piątki dzieci małżonkowie postanowili się rozstać, żona wstąpiła do klasztoru Sióstr Miłosierdzia. [2] Zmarła 27.07.1839 r [2]
Po śmierci żony, Karol Antoniewicz wstąpił do zakonu Jezuitów. [2]

Karol Antoniewicz został znanym kaznodzieją. [2] Został przełożonym założonego przez siebie klasztoru w m. Obra [Wielkopolska}.

Zmarł 14.11.1852 r. na cholerę, w klasztorze jezuickim w m. Obra [Wielkopolska]. [2]
Pochowany w klasztorze w m. Obra.
_____________________________________________________________________________________________________________
Twórczość
1_teksty pieśni religijnych, min, :
"Chwalcie łąki umajone"
"W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie"
"Panie, w ofierze Tobie dzisiaj składam" [3]
"Nazaretański śliczny kwiecie"

_____________________________________________________________________________________________________________
Rodzeństwo:
1____Albina Antoniewicz [2]
2___Katarzyna Antoniewicz [2]
_____________________________________________________________________________________________________________
Rodzice:
1____Józef Antoniewicz h. Bołoz - ur przed 1785 - trzeci z synów Jakuba, doktor obojga praw i krajowy adwokat we Lwowie [2] - zm. 23.03. 1823 r. [2]
2____Józefa Nikorowicz 1-vo Antoniewicz [2] - ur 1779 [4] - zm, 1844 r [4]
___ślub Lwów

Dziadkowie
1.1____Jakub Józef Antoniewicz h. Bołoz [2] - ur 27.05.1728 Stanisławów [4] - zm, 19.12.1796 Stanisławów [4] - kupiec (handel rybami z Dunaju) i we Wrocławiu bydłem z Wołowszczyzny. Ostatni wójt gminy ormianskiej w Stanisławowie (1785 - 1787) [4]. Jego rodzinny dom znajdował się w Stanisławowie przy ul. Lipowej (na przedmieściu kamienieckim). [4] Posiadał majątek nadany - potwierdzony przez cesarza Józefa II - herb Bołoz [2] Nobilitowany przez cesarza Józefa II 23.09.1789 w Wiedniu - otrzymał szlachectwo I stopnia z herbem i predykatem Bołoz (Edler von Bołoz). [4]
1.2____Rozalia Romaszka 1-vo Antoniewicz [4]
___ślub - dziewięcioro dzieci: Antoni Mikołaj, Deodat (Bogdan) Filip, Dominik Pawel, Kajetan Barbara, Małgorzata Anna, Józef Krzysztof, Krzysztof Grzegorz, Jan Kajetan (właściciel majątków Winograd i Skomorchy w powiecie buczackim0. [4] i Stefan Jakub. [4]
2.1____Paweł Nikorowicz [4] - ur. 1751 [4] - zm, 1810 [4] - jeden z najbogatszych potomków rodu Nikorowiczów [4]. Żonaty czterokrotnie, pierwszy ślub z Katarzyną Tamburini (dzieci: Jóżefina, Roman, Ignacy), druga żona 30.01.1785 Maria Skrochowska (dzieciL Jan Nepomucen Grzegorz, Tomasz, Flawian), trzecia żona 1794 r Joanna Bohdanowicz de Oreszeny (dzieci: Spirydon, Marta Konkordia), czwarta żona Maria Wiktoria de Thorigny (nieślubne dziecko Karoliny Stuart i Ferdynadna de Rohan, wnuczka Karola Stuarta, prawmnuczka angielskiego króla Jakuba VIII) - dzieci Zenon, Antym.
2.2____Katarzyna Tamburini 1-vo Nokorowicz [4]
___ślub

Pradziadkowie
1.1.1____Antoni Jakubowicz przydomek Bołoz - ur przed 1685 r [4] - zm. 24.10.1761 Stanisławów [obecnie Ivano-Frankowsk na Ukrainie]. Pierwszy raz w źródłach jest wymieniony w 1707 r w Stanisławowie [4] Był kupcem ormiańskim w Stanisławowie, handlował min. końmi we Wrocławiu (1707 r) oraz różnych jarmarkach w Polsce. [4] W połowie lat 30-stych XVIII w podróżował do Mołdawii i handlował rybami złowionymi w Dunaju. [4] W 1739 r został ormiańskim rajcą w Stanisławowie. [4] Właściciel domu w Stanisławie. [4]
1.1.2_____Małgorzata Zazulka [4] 1-vo Antoniewicz [2], [4]
_____ślub 08.02.1725 r. [4], mieli 7 dzieci, min, Jakuba Józefa, Dominika Wartana [4] Ich młodszy syn Dominik [2] Wartan [4] ur 13.03.1736 r Stanisławów [4[ został księdzem [2], [4] i umarł w 1795 r [2], 20 września [4] jako kanonik lwowski obrządku ormiańskiego [2]
1.2.1____...... Romaszka [4]
1.2.2.____
___ślub
2.1.1____Grzegorz Szymon Nikorowicz [4] - ur 1713 [4] - zm. 1789 [4] - od 1775 r dyrektor lwowskiego Sądu Handlowego, od 1781 r prezez Trybunału Wekslowego. [4] Jego przedsiębiorstwo było wiodącym importerem pasów kontuszowych, elementów szabel montowanych we Lwowie. Posiadał sklepy z ekskluzywnymi dywanami i tkaninami srowadzanymi z Turcji i Persji. [4] Od cesarza Józefa II otrzymał dziedziczny tytuł kawalera Świętego Cesarstwa Rzymskiego. [4]. Właściciel majątków - Caperów pod Lwowem, Lipniki i Skwarzyna pod Żółkwią. [4] Po matce odziedziczył kamienicę Bernatowiczowską [4]
2.1.2____Anna Zachariasiewicz Kopczyk 1-vo Nikorowicz [4]
___ślub - synowie Jan, Marek, Paweł i córka Elżbieta. [4]
2.2.1____Tamburini [4]
2.2.2____
___ślub

Pra-pradziadkowie
1.1.1.1___...... Antoniewicz - przybył do Stanisławowa na przełomie lat 70/80 XVII w., gdzie fundator miasta, hetman polny koronny, Andrzej Potocki, utworzył gminę ormiańską, w rok po odparciu oblężenia armiitureckiej (1677 r) [4]
1.1.1.2____
___ślub
1.1.2.1_____Zazulk
1.1.2.2_____
_____ślub
1.2.1.1____Romaszka [4]
1.2.1.2____
___ślub
1.2.2.1____
1.2.2.2____
___ślub
2.1.1.1____Szymon Nikorowicz [4]
2.1.1.2____Rozalia Bernatowicz 1-vo Nikorowicz [4]
___ślub
2.1.2.1____Zacharasiewicz Kopczyk [4]
2.1.2.2____
___ślub
2.2.1.1____Tamburini [4]
2.2.1.2____
___ślub
2.2.2.1____
2.2.2.2____
___ślub

_____________________________________________________________________________________________________________

Bibliografia


[1] Jełowicki, Aleksander (1804-1877) "Mowa pogrzebowa na cześć wielebnego xiędza Karola Antoniewicza Towarzystwa Jezusowego miana na uroczystem nabożeństwie żałobnem w Paryżu w kościele Matki Boskiej Wniebowziętej dnia 14 grudnia 1852 roku"
[2] Badeni, Jan (1858-1899) "Ksiądz Karol Antoniewicz Tow. Jez." wyd. 1896 , cyfrowa Biblioteka Narodowa, Domena Publiczna.
[3] Antoniewicz, Karol (1807-1852) "Wianeczek majowy na cześć Najświętszej Boga-Rodzicy Maryi" wyd. 1860 - dostępne w cyfrowej Bibliotece Narodowej, Domena Publiczna.
[4] Informacje ze strony internetowej www.wiki.ormianie.pl (wolna envyklopedia Ormian w Polsce) - materiały biograficzne na stronie zostały opracowane na podstawie materiałów źródłowych z archiwów polskich i ukraińskich oraz bibliotek polskich i ukraińskich - źródło z 25.05.2024 r