Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Poniński Ludwik Nikodem (1827-1893)

30.06.2024 11:34
Akt Ludwik Nikodem książę Poniński, h. Łodzia. Ur. 15.9.1827 Lwów, nr. domu 750, zm. 22.1.1893 Lwów. Nieślubny[4] lub adoptowany [12] syn Leandera Piotra Ponińskiego[1][2][3][4], uznany przez niego w 1846, z matki Franciszki Wiśniowskiej (córki mieszczanina lwowskiego)[4] być może h. Prus[9]
Kończył szkoły we Lwowie.[11] Właściciel dóbr Horyniec z Tarasówką, Horyniecka Wulka i Nowiny w pow. cieszanowskim[9]
23.5.1850 zawarł ślub we Lwowie z Pauliną Orzechowską, c. Leopolda i Wiktorii Nowowiejskiej.[5]

Ok. 1871 podkomorzy i starosta jaworowski - gdzie utworzył oddział Towarzystwa Pedagogicznego (wybrany jego prezesem), ok. 1879 starosta gródecki - gdzie również utworzył oddział Towarzystwa Pedagogicznego i został wybrany prezesem, ok. 1882 starosta tarnowski, starosta cieszkowski Honorowy obywatel miast Stara Sól i Stary Sambor, członek Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie, od 1862 członek Pierwszego Galicyjskiego c.k. Towarzystwa hodowania jedwabników i rozmnażania drzew morwowych. Opiekun i aktor teatru horynieckiego. Poszerzał zbiory zapoczątkowane przez swojego ojca - zbierając głównie literaturę dramatyczną, powieści, czasopisma i druki urzędowe.[6][7][8]. W maju 1892 w Horyńcu zatrzymał się w czasie podróży pod Galicji ks. Albrecht, który został przywitany przez Ludwika Ponińskiego na dworcu a następnie zaproszony do jego dworu.[10]

Nekrolog Ludwika Nikodema Ponińskiego Zmarł we Lwowie, lecz zwłoki przewieziono do Horyńca gdzie został pochowany w grobie rodzinnym.[13][14]

Miał 8 dzieci: Ludwik Marian Leander (1851), Leander Włodzimierz Euzebiusz (1852), Paulina Elżbieta Maria (1854), Aleksander Oskar Franciszek (1856), Helena Zofia (1857), Zofia Aleksandra (1866), Maria Ludwika (1867), Felicja Kaliksta Stefania (1871).

Bibliografia


[1] Teczka legitymacyjna Ponińskich, CDIAL 165-3-3735
[2] Wielka Genealogia Minakowskiego (błędne fakty urodzenia)
[3] Wikipedia (błędne fakty urodzenia)
[4] Akt urodzenia Ludwika, Księga chrztów par. Lwów. św. Mikołaj
[5] Akt ślubu Ludwika, Księga małżeństw par. Lwów, św. Maria Magdalena 1850
[6] Matyasik Joanna, Pozostałości księgozbiorów ziemiańskich w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy - przyczynek do badań nad proweniencją polskich starych druków
[7] Leszczyński M., Dzieje biblioteki horynieckiej książąt Ponińskich, w: Rocznik Lubaczowski t. 9-10 (2000)
[8] Kawecka-Gryczowa A.. Piekarski K. (oprac.), Katalog Bibjoteki Horynieckiej XX. Ponińskich, cz. 1: Inkunabuły i polonica XVI wieku, Warszawa 1936
[9] Borkowski Jerzy Sewer, Rocznik Szlachty Polskiej t.1
[10] Czas, 28.5.1892
[11] Gazeta Narodowa 19.12.1877
[12] Gazeta Narodowa 14.12.1877
[13] Gazeta Narodowa 26.1.1893 - nekrolog
[14] Gazeta Lwowska 27.1.1893, eksportacja zwłok