Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Łączkowski h.Nałęcz

13.06.2010 20:30
ŁĄCZKOWSKI h. NAŁĘCZ ze strzałą. Jan, posiadacz wójtostwa w Kozicach, umarł 1700 r. (Sigil. w Ossolineum). Wawrzyniec, pisany także Łęczkowskim, żonaty z Maryanną z Borkowskich, pokwitował 1750 roku w grodzie trembowelskim jej matkę Teresę z Lisowskich z 200 zł. posagu. Wiktoryn, syn Józefa, podstoli Winnicki 1754 r. Antoni, stolnikiewicz halicki 1787 r.
Stanisław, chorąży husarski, ciężko ranny pod Wiedniem, spisując 1684 roku testament, puścił nadane mu prawem lennem wójtostwo Naroże v. Bzów, w starostwie lanckorońskiem, córce swej Jadwidze, żonie węgra Stefana Migacza, na lat 12, t. j. aż do pełnoletności syna Wojciecha, bez obowiązku składania rachunków przed kimkolwiekbądź (Akta Gr. Oświęcimskie). Tego Wojciecha z żony Maryanny syn Marcin zostawił z Agnieszki Możdzińskiej: Antoniego, pisarza komory w Jordanowie, od 1781 r. podstolego halickiego, Marcina i Józefa, od 1781 r. podczaszego sanockiego, których pochodzenie szlacheckie uznały Stany galicyjskie 1789 r. Józef, żonaty z Katarzyną z Chłopickich, córką Józefa, lv. Wosińską, która 1801 r. podzieliła się majątkiem ojcowskim z rodzeństwem, zostawił syna Romualda; po Marcinie zaś została córka Maryanną wspomniana wraz z Romualdem w aktach Wydziału Stanów galicyjskich (Zbiory Dr. M. Dunina-Wąsowicza we Lwowie).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego