Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Problem nadania herbu rodzinie Topolnickich

22.09.2008 00:48
Pan. Wojciech Topolnicki napisał:

Mam też pytanie co do notki na początku strony. Cytuję:
"(...) przypuszcza się, że Topolniccy uzyskali nobilitację w XVI wieku(...)"

[blok]Jak rozumiem, pani Monika Chojnacka pisała rozprawę doktorska opierającą się, między innymi o dokumenty znajdujące się w posiadaniu mojego dziadka, Kazimierza. Jest tam, między innymi, dokument z 1670 (uzyskany przez mojego pradziadka ur. w 1632) potwierdzający status szlachecki, co jak rozumiem, nie było kwestią jednego pokolenia wstecz. Z tego należałoby wnioskować, że rodzina _uzyskała_ herb w XVI wieku (prawdopodobnie w połowie wieku) - bądź wcześniej. Jeżeli to możliwe, prosiłbym o przeredagowanie tej notki, tak aby oddawała właśnie ten sens - rozumiem, że Państwa celem jest jak
najwierniejsze przedstawienie zapisów historycznych. Jeżeli mowa jest o przypuszczalnych powodach nadania szlachectwa, proponowałbym dodanie także powodu "za zasługi wojenne" (chociaż na poparcie tej tezy mamy jedynie legendy rodzinne - jest to równie prawdopodobne jak dopisek p.Chojnackiej o zabiegu nagany.


[blok]Odp:
Problem datowania nadania jest poważny. Brak bowiem samego aktu i wyszczególnienia go w spisach. P. Monika Chojnacka twierdzi nawet na tej podstawie, jak też i po tym że brak jest akt własności Topolnickich w Topolnicy na przełomie XVI i XVII wieku że Topolniccy szlachectwo "załatwili" poprzez naganę. Z kolei p. Andrzej Kostrzewski z Krakowa (i ja to popieram) uważa coś innego. Znany jest zapis w którym już w 1520 Mikołaj Topolnicki sprzedaje ziemię w Topolnicy, a skoro sprzedaje to musiał być jej właścicielem, a więc szlachta. Topolniccy dzierżą poza tym później ważne funkcje - są parochami, można przypuszczać że poszli w tym kierunku, nie szukając wysokich godności urzędniczych - ale świadczy to też o dość wysokim statusie społecznym a więc wczesnym nadaniu. Z kolei naganę szlachectwa też nie zawsze wykorzystywano w celu oszustwa. Czyniono tak po prostu z braku dokumentów (mogły się chociażby spalić, lub zbutwieć) w chwili gdy potrzeba było potwierdzenia przy głosowaniu lub w sądzie.
Z kolei otrzymanie za zasługi wojenne - utrzymywane jako legenda rodzinna ma cechy legendy wtórnej opartej na skojarzeniu kilku znanych faktów historycznych które to miało miejsce w XIX wieku. Nie twierdzę że tak było, ale to możliwe. Nie mamy dowodu na to że Topolniccy na wojnach walczyli, a bycie wśród grupy związanej z religią zmniejsza to prawdopodobieństwo. Dodatkowo ta legenda nie utrzymała się w żadnej inne gałęzie tego samego drzewa rodzinnego, a taka informacja powinna była jakoś przetrwać również wśród pozostałych.
Historia osadnictwa w ziemi samborskiej pokazuje że wsie z własnością szlachecką herbu Sas notowane są już na początku XV wieku, i to nie zawsze przez rodziny o nazwisku zbliżonym do nazwy wsi. Skoro nazwisko pochodziło od własności ziemskiej - a tak zapewne było - to nadanie mogło być nawet na przełomie XIV i XV wieku ! I to może tłumaczyć dlaczego brak jest dokumentów.
Wszystko to są jedynie domniemywania. W pracy doktorskiej trudno jest je uwzględniać, ale tutaj roboczo należy je wszystkie zaznaczyć.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.