Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Mann Eugenia

17.06.2010 10:30
Mann Eugenia (numer obozowy 7873)
urodziła się w Wohyniu. Rolniczka. W czasie wojny pracowała przymusowo w stołówce niemieckiej. W wieku 40 lat ją aresztowano pod absurdalnym zarzutem "usiłowania otrucia stołujących się tam Niemców". Winy jej wprawdzie nie udowodniono, ale wystarczył fakt, że była narodowości polskiej, aby wydać wyrok śmierci. Z więzienia Gestapo w Radzyniu odstawiono ją na Zamek Lubelski. Do Ravensbrück przybyła 23 września 1941 roku z lubelskiego transportu (Sondertransport-transport więźniów z wyrokami kary śmierci). 23 listopada 1942 r. operowana doświadczalnie. Przeżyła "marsz śmierci" do obozu koncentracyjnego w Malchow. Przeżyła piekło więzień i obozów, mękę operacji, powracając do Polski w 1945 roku. Zmarła na zapalenie mózgu w 1946 roku.
(*Portret Eugeniii -wykonany w obozie przez Janinę Pietkiewicz-Simon.)
http://jtajchert.w.interia.pl/zyciorysykrolikow.htm