Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Schematyzmy wileńskie

5.07.2010 21:35
1744 r. - schematyzm Diecezji Wileńskiej z 1744 r. (włączony do dokumentów synodalnych): http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... 3D21F4A-13
1920 r. - schematyzm Diecezji Wileńskiej z 1920 r. - http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... =&dirids=1

Odpowiedzi (3)

9.07.2010 09:55
Schematyzm na 1906 r. (imprimatur: 17.07.1905 r.) [Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMVI] http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6874&dirids=1

Schematyzm na 1907 r. (imprimatur: 24.08.1906 r.) (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMVII autoritate et mandato excellentisimi, illustrimi ac reverendisimi Domini Domini Eduardi LiberiBaronis de Ropp …..) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6875&dirids=1

Schematyzm na 1909 r. – imprimatur z dnia: 18.10.1908 r. – (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMIX) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6876&dirids=1

Schematyzm na 1910 r. –imprimatur 25.08.1909 r.- (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMX) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6877&dirids=1

Schematyzm na 1911 r. – imprimatur: 12.10.1910 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMXI) - http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6879&dirids=1

Schematyzm na 1912 r. – imprimatur: 03.11.1911 r. – (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini MCMXII) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6880&dirids=1

Schematyzm na 1913 r. – imprimatur: 20.11.1912 r. - (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in Annum Domini 1913) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6881&dirids=1

Schematyzm na 1914 r. – imprimatur z dnia: 24.08.1913 r.- (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in Annum Domini 1914) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6882&dirids=1

Schematyzm na 1915 r. – imprimatur: 25.11.1914 r. (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in annum Domini 1915) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6883&dirids=1

Schematyzm na 1916 r. (imprimatur: 26.05.1915 r.) (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in Annum Domini 1916) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7608&dirids=1

Schematyzm na 1917 r. – imprimatur z dnia: 08.08.1916 r. – (Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro Anno Domini MCMXVII compositus.) - http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7609&dirids=1
9.07.2010 09:57
Schematyzm na 1931 r. - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1931) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7634&dirids=1

Schematyzm na 1933 r. - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1933) –http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7627&dirids=1

Schematyzm na 1934 r. – (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1934) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7596&dirids=1

Schematyzm na 1935 r. – - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1935) - http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... =&dirids=1

Schematyzm na 1936 r. – (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro anno domini 1936) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7598&dirids=1

Schematyzm na 1937 r. – (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1937) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7605&dirids=1

Schematyzm na 1938 r. - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1938) - http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... =&dirids=1

Schematyzm na 1939 r. – (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1939) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7607&dirids=1
9.07.2010 09:59
1789 r. - (Directorium Horarum Canonicarum in Annum Domini MDCCLXXXIX. Pro Diaecesi Vilnensi) http://www.petergen.com/bovkalo/sp/wilno1789.html

1792 r. - (Directorium Horarum Canonicarum in Annum Domini MDCCXCII. Pro Diaecesi Vilnensi) http://www.petergen.com/bovkalo/sp/wilno1792.html

1872 r. - (Духовенство Виленской Католической Епархии На 1872 Год.) http://www.petergen.com/bovkalo/sp/wilno1872.html
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.