Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Schematyzmy wileńskie

5.07.2010 21:35
1744 r. - schematyzm Diecezji Wileńskiej z 1744 r. (włączony do dokumentów synodalnych): http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... 3D21F4A-13
1920 r. - schematyzm Diecezji Wileńskiej z 1920 r. - http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... =&dirids=1

Odpowiedzi (3)

9.07.2010 09:55
Schematyzm na 1906 r. (imprimatur: 17.07.1905 r.) [Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMVI] http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6874&dirids=1

Schematyzm na 1907 r. (imprimatur: 24.08.1906 r.) (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMVII autoritate et mandato excellentisimi, illustrimi ac reverendisimi Domini Domini Eduardi LiberiBaronis de Ropp …..) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6875&dirids=1

Schematyzm na 1909 r. – imprimatur z dnia: 18.10.1908 r. – (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMIX) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6876&dirids=1

Schematyzm na 1910 r. –imprimatur 25.08.1909 r.- (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMX) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6877&dirids=1

Schematyzm na 1911 r. – imprimatur: 12.10.1910 r. - (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem MCMXI) - http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6879&dirids=1

Schematyzm na 1912 r. – imprimatur: 03.11.1911 r. – (Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini MCMXII) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6880&dirids=1

Schematyzm na 1913 r. – imprimatur: 20.11.1912 r. - (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in Annum Domini 1913) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6881&dirids=1

Schematyzm na 1914 r. – imprimatur z dnia: 24.08.1913 r.- (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in Annum Domini 1914) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6882&dirids=1

Schematyzm na 1915 r. – imprimatur: 25.11.1914 r. (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in annum Domini 1915) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6883&dirids=1

Schematyzm na 1916 r. (imprimatur: 26.05.1915 r.) (Calendarium pro clero Dioecesis Vilnensis in Annum Domini 1916) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7608&dirids=1

Schematyzm na 1917 r. – imprimatur z dnia: 08.08.1916 r. – (Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro Anno Domini MCMXVII compositus.) - http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7609&dirids=1
9.07.2010 09:57
Schematyzm na 1931 r. - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1931) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7634&dirids=1

Schematyzm na 1933 r. - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1933) –http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7627&dirids=1

Schematyzm na 1934 r. – (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1934) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7596&dirids=1

Schematyzm na 1935 r. – - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1935) - http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... =&dirids=1

Schematyzm na 1936 r. – (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro anno domini 1936) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7598&dirids=1

Schematyzm na 1937 r. – (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1937) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7605&dirids=1

Schematyzm na 1938 r. - (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1938) - http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... =&dirids=1

Schematyzm na 1939 r. – (Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro Anno Domini 1939) http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7607&dirids=1
9.07.2010 09:59
1789 r. - (Directorium Horarum Canonicarum in Annum Domini MDCCLXXXIX. Pro Diaecesi Vilnensi) http://www.petergen.com/bovkalo/sp/wilno1789.html

1792 r. - (Directorium Horarum Canonicarum in Annum Domini MDCCXCII. Pro Diaecesi Vilnensi) http://www.petergen.com/bovkalo/sp/wilno1792.html

1872 r. - (Духовенство Виленской Католической Епархии На 1872 Год.) http://www.petergen.com/bovkalo/sp/wilno1872.html