Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wilno - inwentarze majątków powiatu 1847-53

3.10.2008 09:55
Inwentarze majątków w powiecie wileńskim w latach 1847 - 1853
(dostępne w Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie)

maj. pojezuicki Merecz Ciecierski alias Andrzejewo w 1847 r.
maj. Alfonsowo alias Munduciszki – Michała Pileckiego w 1847 r.
folw. Antonowo – Brygidy Sorokowej w 1847 r.
folw. Jacuny – Wincentego i Piotra Ułanowskich w 1847 r.
folw. Antoilgie – Assenbergów w 1847 r.
folw. Aleksandryszki – Justyna Gieczewskiego w 1847 r.
folw. Ancessaryszki – Józefa Iszory w 1847 r.
folw. Andrzejewo – Antoniego Linsay’a w 1847 r.
folw. Afindziewicze – Jasińskiej w 1847 r.
folw. Afindziewicze – Melechów w 1847 r.
folw. Afindziewicze – Melechów w 1847 r.
folw. Afindziewicze – Melechów w 1847 r.
folw. Afindziewicze – Bojazeta i Daniela Melechów w 1846 r.
maj. Bogusławiszki – Filipa Gorskiego w 1847 r.
folw. Bojary – Krystyny Pietraszewskiej w 1847 r.
maj. Bogumiłowo – Michaliny Pomarnackiej w 1847 r.
maj. Bolesławowo – Aleksandra Jazdowskiego w 1847 r.
folw. Budkowszczyzna – Andrzeja ukowskiego w 1847 r.
maj. Bobrykowszczyzna – Ró y Zambrzyckiej w 1847 r.
folw. Benaszele – Wyszomirskich w 1847 r.
folw. Borutyszki – Grzegorza Szczuki w 1847 r.
maj. Bijuciszki – Jana Giedrojcia w 1847 r.
maj. Bezdany – Ignacego Łopacińskiego w 1847 r.
maj. Wołkorabiszki – Umiastowskiego w 1847 r.
folw. Wejszkuny – Jana Leszczewskiego w 1847 r.
maj. Wirszubka – Aleksandrowiczów w 1847 r.
folw. Wilniszki – Józefa Aleksandrowicza w 1847 r.
maj. Werusowo – Stanisława Lawdańskiego w 1847 r.
maj. Wojdaliszki – Ignacego Kordziuka w 1847 r.
maj. Witki – Antoniego Dziakońskiego w 1847 r.
folw. Wia e – Franciszka Wojniusza w 1847 r.
maj. Wojdaciszki – Antoniego Kulwińskiego w 1847 r.
maj. Wibrańce – Józefa Łukaszewicza w 1847 r.
maj. Wojdaty – Adolfa Popławskiego w 1847 r.
maj. Gościewicze – Wagnerów z 1847 r. – nie ma!
maj. Helenowo – Wincentego Daukszy w 1847 r.
Inwentarz Starostwa Gudelskiego – hr. Wonsowiczowej w 1847 r.
maj. Gierwiaty – Kurduli Klewszczyńskiej w 1847 r.
maj. Giejszyszki – Adolfa Giedrojcia w 1847 r.
zaśc. Guzowiszki – Kazimierza Kisiela w 1847 r.
folw. Grabowo – Teresy Grabowskiej w 1847 r.
maj. Giedrojcie – Józefa Komara w 1847 r.
maj. Goza – Tadeusza Gregorowicza w 1847 r.
folw.Wia e – Józefa Narkowicza w 1851 r. (dwa inwentarze w jednym voluminie)
folw. Dworzyszcze – Zofii Zawistowskiej w 1847 r.
folw. Dziejaki – Feliksa Rouby w 1847 r.
maj. Duksy – Anny Narzymskiej w 1847 r.
maj. Dubniczki – Tomasza Minejki w 1847 r. (foto)
maj. Dubinki – Benedykta Tyszkiewicza s. Michała w 1847 r.
maj. odziszki – Józefa Dunin Ślepścia w 1847 r.
folw. Zubliszki – Jana Leszczewskiego w 1847 r.
folw. Ignapol – Ignacego Szczuki w 1847 r.
maj. Jenceleniszki – Atanazego Andruszkiewicza w 1847 r.
maj. Józefowo – Jana Jacyny w 1847 r.
maj. Jora yszki – Ludwiki Giedrojciowej w 1847 r.
maj. Jodziszki – Zygmunta Ruszczyca w 1847 r.
maj. Kacianowicze i Szylniki – Kajetana Krassowskiego w 1847 r.
maj. Kamionka Songiałowszczyzna – Jakuba Andruszkiewicza w 1847 r.
folw. Korzyść – Ksawerego Rewieńskiego w 1847 r.
maj. Kiejdzie – Ignacego Naborowskiego w 1847 r.
maj. Kupryszki – Jana Kiersnowskiego w 1847 r.
maj. Kiełpszyszki – Hipolita Koplewskiego w 1847 r.
maj. Korwie – Uliany z Miedzichowskich ks. Giedrojciowej w 1847 r.
folw. Kramniszki – Wiktorii Ostaniewicz w 1847 r.
maj. Kiełojcie – Stanisława Wędziagolskiego w 1847 r.
maj. Kamionka – Władysława Wańkowicza w 1847 r.
maj. Komarowszczyzna – księcia Ignacego Giedroycia w 1847 r.
folw. Karklina – Julii Minkiewiczowej w 1847 r.
maj. Kudzieniszki – Benedykty Stankiewiczowej w 1847 r.
maj. Konczystawie – Antoniego Jankowskiego w 1847 r.
folw. Kamionka Songiałowszczyzna – Adama Łuszczyka w 1847 r.
maj. Kiemieli – Pe arskiej w 1847 r.
folw. Kamionka Dawidowszczyzna – Jana Jotejki w 1847 r.
maj. Kazimierzowo i Podbrzeź – Jana Ciechanowieckiego w 1847 r.
folw. Kołnota Orliszki – Antoniego Wierzbickiego w 1847 r.
maj. Koniuchy – Wincentego Dowgiałły w 1847 r.
maj. Kojrany – Ignacego Łopacińskiego w 1847 r.
folw. Kamieniszki – Kazimierza Panajewskiego w 1847 r.
folw. Kamionka – Józefa Wierzbowicza w 1847 r.
folw. Kamionka Sangiełowszczyzna Jana Bielewicza w 1847 r.
folw. Kamionka Rudowszczyzna – Dominika i Michała Korzeniewskich w 1847 r.
folw. Kamionka Sawgiełowszczyzna – Andrzeja Zaleskiego w 1847 r.
maj. Kiena – Piotra Sławińskiego w 1847 r.
folw. Kamienny Łog – Floriana Woł yńskiego w 1847 r.
maj. Merecz – Adama Desztrunga w 1847 r.
folw. Łow e – Konstantego Małkowskiego w 1847 r.
maj. Łaukiszki – Stefana Piłsudskiego w 1847 r.
folw. Leoniszki – Antoniego Szarskiego w 1847 r.
folw. Ławryniszki – Bernarda Korolewicza w 1847 r.
folw. Ławryniszki – Julii Tanajewskiej w 1847 r.
maj. Łowmiany – Izabeli Czy w 1847 r.
maj. Limontowszczyzna – Dyzmasa Hryniewicza w 1847 r.
maj. Medyna – Houwaltów w 1847 r.
zaśc. Migdaliszki – Biesikirskich w 1847 r.
folw. Malinowszczyzna – Aleksandra Koziełły w 1847 r.
maj. Marianpol – Karola Rutkowskiego w 1847 r.
maj. Mickuny – Aleksandra Pillara von Pilchau w 1847 r.
folw. Merecz – Wa yńskiego w 1847 r. (foto)
maj. Mazuryszki – Teodora Iłłakowicza w 1847 r.
maj. Male – Konstantego i Marcjanny Ołtarzewskich w 1847 r.
zaśc. Milkuniszki – Cezarego Kulwiecia w 1847 r.
maj. Malaty – hrabiny Czapskiej w 1847 r.
maj. Miedziechowszczyzna – Genowefy Orłowskiej w 1847 r.
maj. Montygaliszki – Dyzmasa Hryniewicza w 1847 r.
maj. Molupie – Stanisława Monkiewicza w 1847 r.
maj. Marcinowo – Tadeusza Monczyńskiego w 1847 r.
folw. Małe Czernice – Jacuńskich w 1847 r.
folw. Miguny – Wasilewskich w 1847 r.
maj. Michaliszki – Brzostowskich w 1847 r.
maj. Nowosiołki – Ludwika Swiackiewicza w 1847 r.
maj. Nowy Dwór – Ferdynanda Monkiewicza w 1847 r.
folw. Niemie – Tomasza Michałowskiego w 1847 r.
folw. Niemie – Sulejmanowiczów w 1847 r.
folw. Niemie – Dawida Michałowskiego w 1847 r.
folw. Niemie – Macieja Czymbajewicza w 1847 r.
folw. Niemie – Felicji Czymbajewicz w 1847 r.
folw. Niemie – Józefa Michałowskiego w 1847 r.
folw. Niemie – Macieja Mustafowicza w 1847 r.
folw. Niemie – Marianny Melech w 1847 r.
folw. Niemie – Eliasza, Eleonory i Julii Sobolewskich w 1847 r.
folw. Niemie – Abrahama Melecha w 1847 r.
folw. Niemie – Osmana Sobolewskiego w 1847 r.
folw. Okraspol – Józefa i Lucjana Kitkiewiczów – Rakowskich w 1847 r.
maj. Ojrany – Adolfa ks. Giedroycia w 1847 r.
maj. Olginiany – Hipolita Wańkowicza w 1847 r.
maj. Olginiany – Ewy Hurczynowicz w 1847 r.
folw. Oreliszki – Karoliny arnowskiej w 1847 r.
maj. Onżadowo – Feliksa Monczyńskiego w 1847 r.
maj. Ożadowo – Ksawerego Krzyckiego w 1847 r.
folw. Orliszki – Barnaby Pietkiewicza w 1847 r.
ok. Oszkińce – Jakuba Januszkiewicza w 1847 r.
maj. Palestyna – Ksawerego Kotwicza w 1847 r.
maj. Pryciuny – Łazarowiczów w 1847 r.
maj. Pawłowo – Józefa Kobylińskiego w 1847 r.
maj. Przemysłowo – Horodeńskich w 1847 r.
maj. Posolcz – Aleksandra Poczobuta w 1847 r.
maj. Posolcz – Andrzeja Wilamowskiego w 1847 r.
maj. Powisińcze – Antoniego Szulca w 1847 r.
maj. Podwierznie alias Gackiszki – Ludwika Bukowskiego w 1847 r.
maj. Piotr pole – Konstantego Orzechowskiego w 1847 r.
maj. Nowa Osada – Jana i Franciszka Romanowiczów w 1847 r.
maj. Poszyrwińcie alias Wilejkiszki – Ignacego Kordziuka w 1847 r.
maj. Pietrańce z folw. Braciszewska Suderwa – Józefa Narzymskiego i Józefy Cholewińskiej w 1847 r.
maj. Pogiry – Kundziczów w 1847 r.
maj. Pugowicze – Czarnowskiej w 1847 r.
folw. Piworuńce – Stanisława Iszory w 1847 r.
maj. Pun any – Jana Ciechanowieckiego w 1847 r.
maj. Pobień – Trzeciaków w 1847 r.
maj. Powidaki – Dobu yńskiej w 1847 r.
Inwentarz wsi Pusnia – Broniców w 1847 r.
maj. Petesza – Alojzego Cappelli w 1847 r.
maj. Rymdziuny – Herkulana Abramowicza w 1847 r.
maj. Rymdziuny – Herkulana Abramowicz i Kajetany Chomskiej w 1847 r.
maj. Rajmundowo – Rajmunda Łapińskiego w 1847 r.
maj. Rostyniany – Atanazego Kosmowskiego w 1847 r.
maj. Rymdziuny – Katarzyny Reszko w 1847 r.
maj. Rybiszki – hr. Wąsowiczowej w 1847 r.
maj. Rostyniany – Marcina i Klemensa Kosmowskich w 1847 r.
maj. Rostyniany – Gaspera Hornowskiego w 1846 r.
maj. Rakiszki – Józefa Szyszki w 1847 r.
maj. Rokitno – Józefa Smolukiewicza w 1847 r.
maj. Rymdziuny – Felicjana Zienkowicza w 1847 r.
maj. Rzesza Wielka – Stanisława Jasieńskiego w 1847 r.
maj. Rzesza – Gaspera Hornowskiego w 1847 r.
maj. Małe Rakańce – Karoliny Juszkiewicz w 1847 r.
maj. Styrnie – Antoniego Zawadzkiego w 1847 r.
maj. Skubiaty – Piotra Zawichojsko – Lackiego w 1847 r.
maj. Ślepakorzyść – Andrzeja Andruszkiewicza w 1847 r.
maj. Su any - Tyszkiewicza (foto)
maj. Smogury – Józefa Balińskiego w 1847 r.
maj. Suderwa – Wołkowej w 1847 r.
maj. Stoki – Anny Narzymskiej w 1847 r.
maj. Sienkowszczyzna – Jakuba Balińskiego w 1847 r.
maj. Sienkowszczyzna – Wincentego Sienkiewicza w 1847 r.
maj. Swistopol alias Markucie – Ignacego Godlewskiego w 1847 r.
maj. Soleczniki – Karola Wagnera w 1847 r. (foto)
maj. Teresdwór – Kazimiery Grobickiej w 1847 r.
maj. Tataryszki alias Pawlinki – Witanowskiej w 1847 r.
maj. Taboryszki – Marcina Wa yńskiego w 1847 r.
maj. Prudy – Ludwiki Kurządkowskiej w 1847 r.
maj. Trybańce – Michała Borowskiego w 1847 r.
maj. Chorą yszki – Tytusa Francessona w 1847 r.
maj. Ciechanowiszki – Anny Bielkiewicz w 1847 r.
maj. Czarna – Benedykta Tyszkiewicza w 1847 r.
maj. Czabiszki – Stefana Piłsudskiego w 1847 r.
maj. Czerniszki – Kundziczów w 1847 r.
maj. Czuły – Stanisława Jasieńskiego w 1847 r.
maj. Czerwony Dwór (par. werkowska) – Stanisława Jasieńskiego w 1847 r.
maj. Czerwony Dwór (par. niemenczyńska) – Aleksandra Parczewskiego w 1847 r.
maj. Szejkiszki – Waleriana Zajączkowskiego w 1847 r.
maj. Szumsk – Oktawii Szumskiej w 1847 r.
maj. Szauksztuliszki – Adolfa i Józefa Łowmiańskich w 1847 r.
maj. Szukiszki – Johanny Jastrzębskiej w 1847 r.
maj. Szylniki – Kazimierza Umiastowskiego w 1847 r.
maj. Szylniki – Michała Sotkiewicza w 1847 r.
folw. Szylele – Antoniego Lewińskiego w 1847 r.
folw. Szawdzie – Marianny Chojnickiej w 1847 r.
maj. Szupienie – Karola Chrzczonowicza w 1847 r.
maj. Szurkiszki – ks. agiellów w 1847 r.
maj. Jundziliszki – Michała Bielińskiego w 1847 r.
folw. Jundziliszki – Kuzmickiego w 1847 r.
maj. Jurkiszki – Wincentego Skindera w 1847 r.
folw. Jacuny – Józefa Minejki w 1847 r.
maj. Jaworowo – Dominika i Michała Korzeniewskich w 1847 r.
maj. Sawkiszki – Kajetana Jurewicza w 1847 r.
folw. Antoninowo – Olszańskiej w 1847 r.
maj. Abramowszczyzna – Stefanii Herbut w 1847 r.
maj. Annowil – Wiktora Jeleńskiego w 1847 r.
folw. Bezdany – Stanisława Znoski w 1848 r.
folw. Bezdany – Jakuba yckiego w 1847 r.
maj. Bijuny i folw. Ławejkiszki – Antoniego Zajączkowskiego w 1847 r.
maj. Bastuny – Hipolita Stalewskiego w 1848 r.
maj. Balimpol – Romualda Dowojny w 1848 r.
maj. Błu nie – Konstantego Jeleńskiego w 1847 r.
maj. Bogdaniszki – Wiktora Dombrowskiego w 1846 r.
maj. Bortkuszki – Ignacego i Idali Platerów w 1848 r.
maj. Widziniszki – Stefana Giedrojcia w 1848 r.
maj. Wiktopol – Marcina Grabowskiego w 1848 r.
folw. Wiaże – Antoniny Brzoskowej w 1848 r.
maj. Giełwany – Aloizy Platerowej w 1848 r.
maj. Gursztany – Józefa Romanowicza w 1848 r.
folw. Daczyszki – Dominika Kiborta w 1848 r.
folw. Deksznie i unkiszki – Aleksego i Michała Wysockich w 1848 r.
folw. Dzitrowszczyzna – Józefy Okuszkowej w 1848 r.
maj. Europa – Edwarda i Konstantego Narbuttów w 1848 r.
maj. Elizabelino – Jerzego Wołłowicza w 1848 r.
maj. Żylwiszki – Houwaltów w 1848 r.
maj. Zacharyszki alias Feliksowo – spadkobierców Feliksa Renigera w 1848 r.
maj. Zamusie alias Kwaksze – Stefana Dybowskiego w 1848 r.
maj. Zdaniszki – Bogusława Zapaśnika w 1848 r.
maj. Inkietry – Ignacego Brzozowskiego w 1848 r.
maj. Korzyśc – Stefana Dybowskiego w 1848 r.
maj. Korejwiszki – Adama Taraniewskiego w 1848 r.
maj. Karolin – Juliana i Emanuela Borowskich w 1848 r.
folw. Krupieliszki – Weroniki Iwanowskiej w 1848 r.
maj. Ksaweryn – Stefana Piłsudskiego w 1848 r.
maj. Konczuny alias Paszkuny – Sperskich w 1848 r.
maj. Kiernówka – Grasyldy i Maurycego Rusieckich w 1848 r.
maj. Koczergiszki – Marii Kupść w 1848 r.
maj. Lewidany – Wolfowej w 1848 r.
maj. Łapsze – Hermanowskich w 1848 r.
maj. Łowmiany – Jakuba Kiewlicza w 1848 r.
maj. Łowmiany – Jana Kuszelewskiego w 1848 r.
Inwentarz części majątku Lelekańce – Julii Sawickiej w 1848 r.
maj. Justyna i Zofii Łastowskich w 1848 r.
maj. Leśniki – Bazylego Iwaszkiewicza w 1848 r.
folw. Monetony – Szymona i Ignacego Biłuńskich w 1848 r.
maj. Miszkiniszki – Cypriana i Juliana Grabowieckich w 1848 r.
maj. Mo ejkiszki – Apolonii Lisieckiej w 1848 r.
maj. Misiuczany – Anny Sokołowskiej w 1848 r.
maj. Niemie – Benedykta Tyszkiewicza w 1848 r.
folw. Niemie – Piotra Tyszki w 1848 r.
folw. Niemie – Kunegundy Sieniukiewicz w 1848 r.
maj. Norejkiszki – Ignacego Brzozowskiego w 1848 r.
maj. Ostrowiec – Kazimierzy Kostrowickiej w 1848 r.
maj. Ołkuny – Jana ks. Giedroycia w 1848 r.
maj. Ożyszki – Alojzego Jasieńskiego w 1848 r.
folw. Olechniszki – Piotra i Juliana Łokuciewiczów w 1848 r.
maj. Olechniszki – Bartłomieja Narbuta w 1848 r.
maj. Powicynie – Stanisława Marcinkiewicza w 1848 r.
maj. Pspierz – Konstancji Rutowicz w 1848 r.
maj. Plikiszki – Karoliny Walentynowicz w 1848 r.
maj. Pikuny i Bardzie – Onufrego Sienkiewicza w 1848 r.
zaśc. Pogołonie – Stankiewiczów w 1848 r.
folw. Piłokańce – Stanisława Aleksandrowicza w 1848 r.
maj. Podkawerniszki – Stanisława Drozdowicza w 1848 r.
maj. Piełokańce – Marii Tukałłowej w 1848 r.
maj. Pogołonie – Koziełłów w 1848 r.
maj. Rubno – Adama Daukszy w 1847 r.
maj. Rafaliszki – Julii Konopackiej w 1848 r.
maj.Rymucie – Kalesantego Cieszejki w 1848 r.
zaśc. Ryskowszczyzna alias Widziniszki – Marianny Gołębiowskiej w 1848 r.
maj. Spodwiliszki – Jeśmanów w 1848 r.
zaśc. Sadoniszki – Stefana i Franciszki Maciejewskich w 1848 r.
maj. Sadoniszki i Butkowszczyzna – Jana Giedrojcia w 1848 r.
zaśc. Sapowo – Augustyna Wasilewskiego w 1853 r.
maj. Sokołojcie – Antoniego Renne w 1848 r.
maj. Swiniec – Juliana i Wiktora Sielanków w 1848 r.
folw. Troniszki – Zabłockich w 1848 r.
folw. Troniszki – Antoniego Łopacińskiego w 1848 r.
maj. Tundziszki – Jana Marcinkiewicza – aby w 1848 r.
maj. Fabianiszki – Szostaków w 1848 r.
maj. Szkodziszki – Jana i Grzegorza Chodolejów w 1848 r.
maj. Szłowin – Adolfa i Jana Danilewiczów w 1848 r.
maj. Szyrwinty – Kazimierza Piaseckiego w 1848 r.
maj. Szeszole – Józefa Jarosława Kończy w 1848 r.
maj. Szuksztule – Aleksandra Woł yńskiego w 1848 r.
maj. Jurkiszki – Jana Wyszomirskiego w 1848 r.
maj. Haraburdziszki i Pobień – Adama i Heleny Rymaszewskich w 1848 r.
maj. Dejlidziany – Anny Wierzbowicz w 1848 r.
folw. Zameczek – Fryczyńskiego w 1847 r.
maj. Joda – płk. Januszewskiego w 1847 r.
maj. Kiena – Aleksandra Safarewicza w 1848 r.
maj. Mieślany – Ignacego Niewiarowicza w 1848 r.
maj. Orniany – Aleksandra i Michała Kostrowickich w 1847 r.
maj. Szerejkiszki – Aleksandra i Michała Kostrowickich w 1848 r.
maj. pojezuickie Janiszki – Aleksandra i Michała Kostrowickich w 1847 r.
maj. Merecz Michnowski – Koreckich w 1848 r.
folw. Czy yszki – Wincentego Bohuszewicza w 1850 r.
maj. Wilejkiszki – Józefa elazowskiego w 1850 r.
maj. Sawiejkiszki – Stanisława Łukaszewicza w 1847 r.
maj. Justynówka – Aleksandry Kochowskiej w 1850 r.
maj. Gierwiaty – Marii Domejko w 1847 r.
maj. Podkrzy e, pojezuickie – Konstantego hr. Tyzenhauza w 1850 r.
maj. Poszyrwincie – Józefa hr. Leduchowskiego w 1848 r.
maj. ejmy – Antoniego Giecewicza w 1850 r.
maj. Werki – ksi nej Witgenstein w 1851 r.
maj. Małe Soleczniki – Antoniny Mianowskiej w 1850 r.
maj. Kisielewszczyzna – Szostaków w 1851 r.
maj. Jaszuny – Michała Balińskiego w 1851 r.
maj. Slepiszki – Jana Bielawskiego w 1847 r.
folw. Lucjanowo – Lucjana Pietkiewicza w 1851 r.
folw. Rejstele – Klotyldy Derewińskiej w 1851 r.
folw. Alteracja – Kajetana Michałowskiego w 1853 r.
zaśc. Buczyszki – Romualda Maleckiego w 1853 r.
Inwentarz działki we wsi Bujwidy – Kurowskich w 1853 r.
maj. Biłaty – Ignacego Kiełczewskiego w 1853 r.
maj. Bekówka – Jana Ciechanowieckiego w 1853 r.
zaśc. Gemza – Antoniego Dziakońskiego w 1853 r.
zaśc. Gabryszki – Izydora i Józefa Balińskich w 1853 r.
zaśc. Wojcieniszki – Bernarda Połońskiego w 1853 r.
zaśc. Warno – wolnych ludzi Syruciów w 1853 r.
maj. Woropiszki – Felicji Szostakowej w 1853 r.
maj. Wi ulany – Józefa Wróblewskiego w 1853 r.
maj. Dubniczki – Aleksandry Naborowskiej w 1853 r.
zaśc. Dałbuki – Jana Bogdziewicza w 1853 r.
folw. Dzitrowszczyzna – Kazimierza Ganiewicza w 1853 r.
zaśc. Zagozie – Onufrego Iwaszkiewicza w 1853 r.
maj. Zagozie – Jana Masłowskiego w 1853 r.
folw. Zarzeczany – Antoniego Marszewskiego w 1853 r.
Inwentarz ok. Czernice – Antoniego Marszewskiego w 1853 r.
maj. Jodzieniany – Konstantego Steckiewicza w 1853 r.
folw. Kuny – Aleksandra Boreyszy w 1853 r.
zaśc. Kołnata – Michała Pieślaka w 1853 r.
zaśc. Kozłowa Góra – Stanisława Mieczkowskiego w 1853 r.
ok. Kamionka Dawidowszczyzna – mieszczanina Jana Kułdosza w 1853 r.
folw. Kosina alias Kupryłowszczyzna – Donata Strzałkowskiego w 1853 r.
maj. Kietutany – Adama i Józefa Kociełłów w 1853 r.
maj. Lubowo – Wincentego hr. Tyszkiewicza w 1850 r.
folw. Legaciszki – Jerzego Dubickiego w 1853 r.
folw. Łobejki – Jana Kiersnowskiego w 1853 r.
maj. Marcinowo – Lucjana Buszyńskiego w 1853 r.
folw. Mie ańce – Justyna Ginetta w 1853 r.
maj. Mielki – Toczyłowskich w 1850 r.
maj. Mejszagola – Houwaltów w 1853 r.
folw. Wortacze – Michała Czy a w 1853 r.
folw. Nortoki – Józefa Stempkowskiego w 1853 r.
maj. Olesin – Downarowiczów w 1853 r.
zaśc. Ochotniki – Jana Mackiewicza w 1853 r.
folw. Pomusze – Władysława Choroszewskiego w 1853 r.
folw. Pusnia – Piotra Minskiego w 1853 r.
maj. Piekieliszki – Katarzyny Gorskiej w 1853 r.
zaśc. Pawłowo – Cypriana Łabeckiego w 1853 r.
folw. Pooszoka – Albina Giedrojcia w 1853 r.
folw. Porudomino – Józefa Młodzianowskiego w 1853 r.
folw. Posolcze – Franciszka Dubrawskiego w 1853 r.
Inwentarz działki w ok. Posolcze – Antoniego Klimiaty w 1853 r.
Inwentarz okolicy Posolcze – Jana Czerkiesa w 1853 r.
zaśc. Puciatowszczyzna – Józefa i Antoniego Bortkiewiczów w 1853 r.
zaśc. Rogaliszki – Jana Jodki w 1853 r.
maj. Reputany – Michała Pawłowicza w 1853 r.
zaśc. Skibiszki – Antoniego Szczepanowicza w 1853 r.
maj. Małe Soleczniki – Antoniny Mianowskiej w 1853 r.
Inwentarz działki w okolicy Sangiłowszczyzna – Stacewiczowej w 1853 r.
Inwentarz działki we wsi Slepianka – Antoniego Noniewicza w 1853 r.
maj. Sutkuszki – Jana Krukowskiego w 1853 r.
maj. Soleniki – Franciszka Wróblewskiego w 1853 r.
maj. Trokieniki – Tytusa Szyszki w 1853 r.
zaśc. Tautuliszki – Antoniego Szaniawskiego w 1853 r.
Inwentarz działki w okolicy arnele – Antoniego Wasilewskiego w 1853 r.
folw. Fabianiszki – Franciszka Szyszki w 1853 r.
folw. Czernica – Antoniego Kunachowicza w 1853 r.
zaśc. Czernica – Wincentego Fedorowicza w 1853 r.
folw. Chmielówka – mieszczanina Karola Wietrowa w 1853 r.
zaśc. Józefowo – Marianny odkiewicz w 1853 r.
maj. Szwajcary – Benedykta hr. Tyszkiewicza w 1853 r.
maj. Turły – Jana Kotwicza w 1847 r.

Skróty:
maj. – majątek
folw. – folwark
zaśc. – zaścianek
ok. - okolica

nad. Czesław Malewski, mail: czemal(at)ktv.lt

Odpowiedzi (3)

8.02.2010 17:55
znalazłam na liście swojego pra pradziadka.
Dziękuję
EwaZ
27.07.2015 23:40
Witam serdecznie,
bardzo ciekawy spis; tylko "moich" nanim nie ma.
Z informacji rodzinnych cale pokolenia rodziny Juchniewicz rodzily sie i mieszkaly w zascianku Girdziuny/kolo Wilna.
Istnieja moze jeszcze inne spisy majatkow i ich wlascicieli ?

Pozdrawiam ,Romana.
15.07.2016 11:47
Buczyszki posiadał Romuald Malecki, a kto później to dostał ?