Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Romantowscy h. Prawdzic

4.10.2008 19:11
UWAGA - poniższy tekst okazał się sfałszowany (w niewiadomym okresie - zob. niżej).

[herb_lewa]prawdzicRomantowscy h. Prawdzic w powiecie ciechanowskim pisali się z Romantowa. Jakób z Gołynina, wojewoda mazowiecki 1496r., przestawszy być wojewodą, a zaświadczając w 1507r. szlachectwo gromadnego, od dóbr Romantowo przez siebie dziedziczonych, nazwał się Jakóbem z Romantowa h. Prawdzic, byłym wojewodą mazowieckim [Metryki Koronne 23 f.169]. Widocznie Romantowscy wywodzą się od wojewody Jakoba i możliwe, że Jakób z Romantowa, cześnik zakroczymski 1517r.był synem wojewody ,gdyż wojewoda miał syna tego imienia [MK. 18f.121] W roku 1540, ustanowiona została opieka nad Piotrem, Jakóbem, Zofią i Jadwigą, dziećmi Stanisława Romantowskiego, [MK. 61,f.147] Piotr, podstoli płock , utracił ten urząd w 1563r.[MK.96f120]. Zofia za Wojciechem Krasińskim, kasztelanem sierpskim, w 1578r. Elżbieta, właścicielka Romantowa, Romantówka i Olszowej Strugi w 1567r. [Pawliszczew] Jakub ożeniony w 1583r z Anną Karzącką córką Piotra [akta ziemi czerski,[51f.659]

Krzysztof zabezpieczył posag żonie, Petroneli z Leniewskich, 1697r. pisał się z ziemią czerską i ciechanowską na elekcję Jana Kazimierza

Jakób, syn Władysława,żonaty z Marią Ołtarzewską w 1697r. Kazimierz, cześnik Ciechanowski, podpisał z ziemią ciechanowską elekcję Króla Michała [Volumina Legum] Jakób, skarbnik ciechanowski 1701r Franciszek , skarbnik zakroczymski 1720r. Adam miecznik ciechanowski 1754r. Józef łowczy krasnowstawki, został sędzią ziemskim rózańskim w 1745r. z Marianny Sobieszczańskiej miał synów :Jana i Tomasza którzy z ziemią różańską pisali się na elekcję Stanisława Augusta. Tomasz, wojski mniejszy 1769r, różański 1769r. miecznik 1767r, wojski większy 1769r, Łowczy 1771r.
Jan skarbnik różański 1775r.,cześnik 1760r, podstoli 1767r.podczaszy 1771, w końcu 1775 sędzia ziemski rózański 1764r. zeznał zapis dożywocia z żoną Marianną Okęcką. [perp.Czersk32,f.465] W 1797. on i jego żona odstąpili spadek po biskupie Okęckimi Agnieszce z Okęckich Wołcińskiej ,dzieciom swoim: Andrzejowi szambelanowi Stanisława Augusta, Urszuli - żonie Tymińskiego, Hieronimowi - pisarzowi ziemskiemu różańskiemu, Janowi i Rozalii która potem wyszła za Czapskiego [DW112,f.686] Z nich Andrzej, poseł ziemi różańskiej na sejm grodzieński 1798r. głośno protestował przeciwko ówczesnym wydarzeniom [Volumina Legum] W 1794r. zawarł umowę przedślubną z Piotrowskimi o zaślubienie ich córki Anieli.Umarł bezdzietny [MK.291f.563]

Hieronim, ożeniony z Marią Walewską. Jan trzeci syn Jana, prezes rady wojewódzkiej płockiej. Michał poseł ziemi ciechanowskiej1764. podpisał elekcję Stanisława Augusta [Volumina Legum]. W 1764 cześnik, w 1771r. podstoli ciechanowski ożeniony z Różą Zielińską, podczaszanką płocką. Córka jego Teresa za Hieronimem Zilińskim, a syn Tadeusz Kazimierz , sprzedał Wolę Wodyńską Górskim1781r. [DW.97,f.553]
Franciszek, podstoli Krasnostawski, zrezygnował z tego urzędu w roku 1746r., na rzecz syna Macieja. Maciej, urodzony z Ludwiki Gawareckiej, podstoli Krasnostawski, poseł na sejm chełmskiej podpisał elekcję Stanisława Augusta, a w 1775r. podczaszym chełmskim .W 1786r. był kandydatem do kasztelanii chełmskiej. Dziedzic Żdżannego, żonaty Iv. z Łosiówną, IIv. z Izabellą Dydyńską, z której córki: Tekla, Franciszka, Izabella i Maria, i synowie: Antoni wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w r.1839 i Józef, szmbelan Stanisława Augusta, ożeniony z Izabellą Ruszczycówną, z której synowie:Kwiryn, Wojciech,i Adam dowiedli szlacheckiego pochodzenia w latach 1837-1849 i córki Wilchelmina Urbańska, Augusta, Estella Gołuchowska, Ksawera Kroczyńska i Alfonsyna Badowska. Z synów Kwiryna z Suffczyńskiej, bezpotomny, Artur, dziedzic Budowa, z Hiacynty Badowskiej ma syna Andrzeja i córki: Stefanię i Marię, i Adam dziedzic Horodyszcza, z Teresy Roszkowskiej ma syna: Adama i Mariana.

Wyżej wspomniany Adam, miecznik ciechanowski, dziedzic Szczurzyna 1775r. zostawił syna Aleksandra ożenionego z Marianną Szymanowską, stolnikówną, ciechanowską, którego dzieci: Balbina, Rozalia, Salomea, Julia Gałęzowska, Anna Przyborowska i Michał dowiedli pochodzenia szlacheckiego w Królestwie w latach 1837-1841. Z nich Michał, oficer Wojsk Polskich dziedzic Szczurzyna, zmarły 1859r. z Teofili Podlodowskiej, pozostawił córkę Elwirę, zakonnicę Wizytkę zmarłą w 1897r. w Warszawie, i syna Eugeniusza, dziedzica Szczurzyna zmarłego w 1836r. po którym z żony Honoraty z Janczewskich, dzieci Manswet, urodzony w 1860, ożeniony w 1898 z Martą Krasicką, Michał,urodzony 1863, właściciel Stamirowic w powiecie Grójeckim ożeniony w 1899r. z Józefą Łubieńską, z której syn Leon, urodzony w 1900r. Marceli, Kanonik Warszawski, proboszcz w Warce, Matylda Witkowska i Melania.

Antoni, syn Pawła,wnuk Wojciecha, żonaty Iv.z Anną Chylińską IIv.z Łempicką, zostawił, syna Stanisława, ożenionego z Antoniną Molską, z której córki: Honorata, Walentyna, Waleria, i synowie: Edward, Julian, Artur i Hieronim, wylegitymowani ze szlachectwa, w Królestwie1844r. Z nich, Edward, dziedzic Pęcławic, i Hieronim -zmarli bezdzietni. Julian z żony Anny Bagniewskiej, córki Adama, dyrektora Komisji Skarbu zostawił córki Justynę, a Artur z Marii Zielińskiej ma dzieci: Helęnę ,Natalię i Stanisława.

August,dziedzic Woli Obrembskiej, i Gadomskiej zostawił syna Jana, ożenionego z Pelagią Rościszewską, z której synowie: Franciszek, wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie i Kasper Z nich Kasper z żony Marianny Żórawskiej zostawił córkę Pelagię za Adamem Grabowskim z Łuszcza, i syna Jana, wylegitymowanego ze szlachactwa, w 1848r. [Akta Byłej Heroldji], dziedzica Kraszewa,którego z Zofii Słonczanki synowie: Jan, Władysław, Mariana i Adam

Franciszek, z żony Barzykowskiej, siostry słynnego posła z 1830r. zostawił córkę Zofię i synów: Andrzeja bezdzietnego i Romualda po którym dzieci: Franciszek, Feliks, Julian, Stanisław, Zofia, Józefina i Ludwika. W Galicji dowiódł swego szlachectwa Szczepan Romantowski w sądzie ziemskim Lwowskim wr,1783.

[nad. Jan Szczurkowski za: Biuro Heraldyczne w Warszawie-A. Dolińska]

Odpowiedzi (2)

5.10.2008 02:26
Mam osobiście pewien dyskomfort z nazwiskiem Romantowski ...

* w Volumina nie występuje nazwisko Romantowski (trzy razy podane jako rzekome źródło), występuje natomiast Romanowski lub Romatowski
* Na dzisiejszych mapach, ani w SGKP z XIX w nie ma miejscowości zaczynających się na Romant....
* W ciechanowskim jest Romanowo - ale stamtąd pochodzą Romanowscy
* W Tekach Dworzaczka (również podanych jako źródło) nie ma wzmiankowanych zdarzeń,
* W naszej bazie nazwisk herbowych (największa w Polsce) też nie ma Romantowskich
* Pojedyncze wystąpienia nazwiska Romantowski - są często błędami (jest taki błąd u Dworzaczka, w dwóch sąsiednich zapisach raz jest przez "t" a raz bez - i to drugie jest poprawne)
* W herbie Prawdzic występuje nazwisko Romanowski - ale to nazwisko występuje jeszcze w 6 innych herbach

Szukałem jakiegokolwiek potwierdzenia w literaturze, i wszystkie pewne wystąpienia są po połowie XIXw. Łącząc ten fakt ze znanym procederem przekręcania nazwisk w dokumentach przez zaborców, zastaniawam się czy nie doszło do takiego zdarzenia, ale skąd w takim razie te bogate wypisy ??? Istniało to Romantowo czy nie ? zachodzi podejrzenie że autorzy opracowania zbyt szybko przyporządkowali rodzinę do herbu, na podstawie zbieżnych brzmień.
20.05.2009 15:52
UWAGA - Cały wypis dot. Romantowskich został niestety sfałszowany. Chodzi o Rodzinę Ciemniewskich z Ciemniewa a wypis jest niemal kalką zapisu Bonieckiego. Zdania są przepisane z zamianą "Ciemniewo" na "Romantowo" oraz "Ciemniewski" na "Romantowski"
Trudno powiedzieć kiedy nastąpiło fałszerstwo, wygląda to jednak jak opracowanie tekstu Bonieckiego

W tekście ponadto dwa błędy (Boniecki również) Szamakowska oraz Ostaszewska (a nie Szymanowska i Ołtarzewska)