Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ejszyski powiat

22.08.2010 16:32
W końcu istnienia Rzeczypospolitej funkcjonował powiat ejszyski. Zachowały się nazwiska dostojników i urzędników powiatu.
Budowniczym powiatu był Feliks Turski, regent graniczny (wzmiankowany 21 XI 1793r), chorążym ejszyskim był Ludwik Kamieński, szambelan JKM (15 II 1792 28 X 1792, 31 III 1794, 31 XII 1797), cześnik ejszyski, Antoni Turski, komisarz graniczny (21 XI 1793), horodniczy ejszyski, Stanisław Gzowski, komisarz graniczny (21 XI 1793), koniuszy ejszyski, Adam Kamieński, regent ziemski i pisarz dekretowy (21 XI 1793 i 17 VIII 1795), krajczy ejszyski, Mikołaj Siedlikowski (21 XI 1793), łowczy ejszyski, Adam Turski, rotmistrz lidzki ((21 XI 1793, 25 XI 1795), miecznik ejszyski, Adam Korkuć, komisarz graniczny, być może wójt lidzki (21 XI 1793), mostowniczy ejszyski, Michał Mrokowski, komisarz graniczny (21 XI 1793, 10 I 1794), oboźny ejszyski, Antoni Borodzicz, sędzia ziemski (21 XI 1793 i 23 IV 1794), pisarz aktowy ziemski ejszyski, Józef Matuszewic, klucznik wileński, regent komisji cywilno-wojskowej powiatu lidzkiego 1791 (17 II 1792, 14 V 1792), pisarz dekretowy ziemski ejszyski, Adam Kamieński (1 IV 1792, 31 XII 1793) podczaszy, ejszyski Aleksander Mokrzecki, sędzia ziemiański, (21 XI 1793, 23 IV 1794), podkomorzy ejszyski, Fulgenty Kamieński, horodniczy i komisarz cywilno-wojskowy powiatu lidzkiego (15 II 1792, 28 X 1793, 1797), podstoli ejszyski, Józef Noniewicz, sędzia ziemiański (21 XI 1793 i 23 IV 1794), sędziami ziemiańskimi ejszyskimi byli: Tomasz Franciszek Wilkaniec (1 IV 1792, 16 IV 1794 i wojski), Józef Noniewicz (1 IV 1792, 16 IV 1794 i podstoli), Aleksander Mokrzecki (1 IV 1792, 23 IV 1794 i podczaszy), Antoni Borodzicz (1 IV 1792 i 13 V 1794 i oboźny), Ignacy Dzieżyc (1 IV 1792, 16 IV 1794), Józef Siedlikowski (1 IV 1792 i 31 XII 1793), Marcin Antoni Krahelski (1 IV 1792, 23 IV 1794), Józef Korzeniewski (1 IV 1792 i 31 III 1794), Józef Turski (1 IV 1792, 31 III 1794), Antoni Mrokowski 1 IV 1792 i 11 VI 1794), skarbnik ejszyski, Ignacy Dzieżyc, sędzia ziemiański (21 XI 1793, 16 IV 1794), stolnik ejszyski Wincenty Jankowski, koniuszy lidzki (21 XI 1793), strażnik ejszyski, starościc puciłański (21 XI 1793), wojski ejszyski Tomasz Franciszek Wilkaniec, sędzia ziemiański (21 XI 1793 i 16 IV 1794).
Wspomniany Fulgenty Kamieński (Kamiński) h. Rola (2 poł. XVIIIw), podkomorzy ejszyski, uczestnik powstania kościuszkowskiego w 1773 r. opublikował wiersz „Woyny greckie z Portą Ottomańską, dzielnością Jerzego Kastroyta xiążęcia albańskiego przezwanego Skanderbek wsławione”. Inny Kamieński (Kamiński) Ludwik h. Rola (przełom XVIII-XIX w) chorąży ejszyski, szambelan, uczestnik powstania kościuszkowskiego, w 1794 r. prezydował Komisariatowi Wojskowemu Litewskiemu w Wilnie.

za zgodą autora: Mieczysław Machulak W stronę Solecznik wyd. Krosno 2007
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.