Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Szymczyk

24.08.2010 18:43
13.03.1675 - Maciej Szymczyk wójt Zmiącki

- obecnie w 2010 - Żmiąca, gmina Laskowa, powiat limanowski, województwo małopolskie. W gminie Laskowa wsie: Jaworzna, Kamionka Mała, Kobyłczyna, Krosna, Laskowa, Sechna, Strzeszyce, Ujanowice, Żmiąca.

"3912.(23) Dnia y roku wyzey napisanego (tj.an.dni 1675(d.13 Martii) przesz mocnego człowieka Iąna Krzyzaka zagaiony iest sąd w i e l k i przy prawie rugowym y wielu innych woytach y ławnikach przysięgłych iako Macieia Symczyka woycie Zmiąckim, Adamie Gorce woycie Iaworskim, Stanisławie Iąncu woycie z Sechney, Wawrzeńcu Zmudzie z Wuianowicz, Marcinie Bernardym z Kobyłczyney, Sebestyanie Paiorze z Sechney, Woyciechu Kotaszu z Zbikowicz, Urbanie Symborze ze Zmiącey, Woyciechu Bednarku z Woley, Stanisławie Łagoszu z Kamionki, przysieznikach w prawie siedzących, po ktorym zagaięniu była inquizycya strony postępkow, obyczaiow, zycia y innych okolicznosci przesz rugownikow przysięgłych."

Księgi Sądowe Wiejskie, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t.XI
T.I, wydał Bolesław Ulanowski, Kraków 1921

Odpowiedzi (1)

28.08.2010 08:00
28.03.1670 Mathias Szymcyk de Stankowa - wybór na wójta

Obecnie (2010) - Stankowa to wieś Stańkowa w gminie Łososina Dolna, pow.nowosądecki, woj.małopolskie; gmina ta sąsiaduje m.in. z gminą Laskowa.

"3905. In nomine dni nostri I.Ch.amen. Actum in villa conventus sanctimonialium Antiquae Sandec dicta S t r z e s z y c e
in praesentia nobilis Francisci Grotkowski vicegubernatoris et nobilis Iohannis Laskowski directoris Strzesicensis tum et nobilis Iohannis Zmucki directoris Zbikowicensis an.dni 1670 fer.6 post Dom.Iudica proxima (d.28 Martii), ubi iussu et mandato venerabilis ac deodicatae Sophiae Stanowna abbatissae conventus Antiquae Sandec et generosi ac magnifici dni Andreae de Lipie Lipski gubernatoris facta est electio advocati et scabinorum: in primis in advocatum votis communibus electus est Iohannes Krzyzak de Zmiąca, Stanislaus Iąniec de Krosna, Gregorius Ianiec de Sechna, Albertus Bednarek de Wola, Mathias Szymcyk de Stankowa, Albertus Kotasz de Zbikowice, Martinus Barnady de Kobełczyna, Sebastianus Paior de Sechna, qui omnes electi iuxta iuris exigentiam et formam supra officium suum iuramentum corporale ad imaginem Crucifixi Dni nostri praestiterunt".

Księgi Sądowe Wiejskie, T.I,(Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, T.XI), wydał Bolesław Ulanowski, Kraków 1921.