Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Bagniewska Eugenia

7.09.2010 15:41
Eugenia Bagniewska
Ziemianka. Zamężna za Juliuszem Bagniewskim h. Bawola Głowa (12.6.1876 – 1915)
Właścicielka majątku Boże w pow. kozienieckim, woj. mazowieckie. Obecnie dwór z majątku przeniesiony do Muzeum Wsi Radomskiej.
Aresztowana przez Niemców w 1943 r., przetrzymywana w więzieniu w Radomiu, potem wywieziona do Oświęcimia, gdzie wkrótce zmarła.

Bibliografia

K. Jasiewicz, Straty ziemiaństwa polskiego 1939 – 1945, Warszawa 1995.Genealogia Bagniewskich
Genealogia Szweycerów