Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Waga Romuald Andrzej

28.10.2010 18:08
Waga Romuald AndrzejRomuald Andrzej Waga
(ur. 26 stycznia 1936 w Lublinie, zm. 29 listopada 2008) – polski admirał, morski dyplomowany oficer pokładowy okrętów torpedowych i rakietowych. W latach 1954-1996 służył w Siłach Zbrojnych, dowodząc KT-76, ORP "Gdynia", 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża oraz Marynarką Wojenną (1989-1996).
W okresie od 1954 do 1958 odbył studia w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Był również absolwentem Kaspijskiej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej ZSRR w Baku (1961-1962) i Akademii Marynarki Wojennej ZSRR w Leningradzie (1967-1970). W 1978 odbył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie.
Początkowo skierowano go na kuter torpedowy KT-76, na którym był pomocnikiem dowódcy okrętu, a od 1960 do 1961 dowódcą okrętu. W 1962 został zastępcą dowódcy kutra rakietowego ORP "Gdynia", natomiast w latach 1964-1967 dowodził tym okrętem. W 1970 objął funkcję starszego pomocnika szefa Sztabu ds. operacyjnych w 3 Brygadzie Kutrów Torpedowych w Gdyni. Po rozformowaniu 3 Brygady Kutrów Torpedowych w 1971 i utworzeniu w Gdyni 3. Flotylli Okrętów, został w tej jednostce zastępcą szefa Sztabu ds. operacyjno-szkoleniowych. Od 1973 do 1975 kierował Sztabem 3. Flotylli Okrętów, a potem był zastępcą Szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu Głównego w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 1979-1983 dowodził 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
Od 1983 zajmował stanowisko szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia - zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. techniki i zaopatrzenia, a 4 lutego 1986 wyznaczono go szefem Sztabu - I zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej. W okresie od 28 grudnia 1989 do 28 lutego 1996 był dowódcą Marynarki Wojennej, po czym 8 marca 1996 przeszedł w stan spoczynku.
Awansował kolejno na stopnie oficerskie:
podporucznika marynarki – 1958
porucznika marynarki – 1961
kapitana marynarki – 1965
komandora podporucznika – 1970
komandora porucznika – 1973
komandora – 1978
kontradmirała – 1983
wiceadmirała – 1992
admirała – 1995
pl.wikipedia