Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Barańska Anna (ur. 1942)

1.05.2011 20:43
Anna Barańska (ur. 1942), artysta plastyk; absolwentka kierunku plastycznego cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego 1981; instruktorka plastyki, uczestniczka wielu wystaw i plenerów malarskich, m.in. w Oświęcimiu, Bielsku-Białej i Skoczowie; zamieszkała w Bielsku-Białej; ur. w Leopoldowie.

Źródło: Sylwetki twórców i popularyzatorów sztuki województwa bielskiego, red. i oprac. haseł Zofia Bożek. Bielsko-Biała, 1987, s. 8.