Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Adamkiewicz Tomasz

6.08.2011 13:56
ADAMKIEWICZ Tomasz (1864-1950), kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, potem łuckiej. Urodził się w 1864 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1887 roku. Jako emeryt był administratorem parafii Annowola w dekanacie kostopolskim (do 1937 r.). Administrator parafii Złoczówka (1938). Proboszcz parafii Łysin (od 1939 r.). Wołyń opuścił w 1945 roku. Zmarł 8 marca 1950 r. jako kapelan SS. Pasterek w diecezji chełmińskiej. Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej w Ołyce.
Zob. EDL 1929, s. 43, 65; EDL 1932, s. 57, 92; EDL 1933, s. 13, 57, 92; EDL 1937, s. 13, 61, 96; EDL 1938, s. 13, 34, 96.

ks. Witold Józef Kowalów