Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Buczacki Dawid

19.09.2011 10:05
Buczacki Dawid, h. Abdank (+ 1485), wojewoda podolski, syn Michała Mużyły, wojewody podol­skiego, wziął w dziale po ojcu starostwo kołomyjskie. W roku 1472 był Buczacki stolnikiem kamienieckim, w roku 1474 - podkomorzym halickim, w r. 1481 został wojewodą podolskim. Ożeniony był w r. 1465 z Beatą, córką Mikołaja z Oporowa, z którą zostawił trzech synów: Mi­chała Mużyłę, Stanisława Mużyłę i Jana Wita (którzy początkowo wspólnie dzierżyli staro­stwo kołomyjskie, a po stryju Michale wzięli również starostwo śniatyńskie), oraz córki: Beatę, żonę Andrzeja Prokopowicza Gozdzkiego, Anrię, żonę Jana Sienieńskiego, i Kata­rzynę, żonę Piotra Oleskiego. Dawid nadał w r. 1482 konwentowi franciszkanów w Ka­mieńcu pewne dziesięciny, 1484 ufundował kościół w Bielu pod wezwaniem narodzenia N. P. M. oraz altarię przy kościele w Buczaczu, gdzie też został pochowany.
Boniecki; Uruski; Ehrlich L., Starostwa w Halickiem w stosunku do starostwa lwowskiego w w. śred., Lw. 1916, 69, 74,130; Semkowicz Wł., Ród Awdańców w wiekach średnich, Kr. 1920, 260; A. G. Z. IV, VII, X, XII, XIX; Matr. Reg. Pol. Sum., I, III, IV, 2; Pirawski Th., Relatio status... archidioecesis Leopoliensis, Lw. 1893, 148; Rolny W., Acta officii consistorialis, Lw. 1930, II; Arch. Państw, we Lwo­wie, Castr. Halic, t. 175, s. 677. Anna Dorflerówna