Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

1922 - Wskazania na czasie (artykuł z 1 Zjazdu Legionistów)

6.11.2011 10:40
[cen]

Wskazania na czasie

Rudolf Radzyński
artykuł w piśmie: "Pierwszy Zjazd Legjonistów, pamiętnik Zjazdu w Krakowie w dniach 5,6 i7 sierpnia 1922 w ósmą rocznicę wymarszu Strzelców na bój o Niepodległość Ojczyzny" (pis. oryg.).
Rok 1922


Piłsudski Józef (1867-1935)Hasła pracy w dni powojenne w wielu wypadkach pozostają frazesami. Wysiłki wielu jednostek i rzesz, tych właśnie, którym kraj zagrożony kazał iść na lata w pola bitew, dziś pełzną na niczem, pozostają w sferze nieziszczalnych projektów. Dlaczego? Odpowiedź na to daje życie i niedaleka przeszłość.

Gdy jedni ginęli na polach walki, gdy zdobywali i utrwalali dzisiejszy ustrój Państwa, drudzy gruntowali swój dobrobyt — często kosztem tych pierwszych. Przy każdym niemal liczniejszym zebraniu czy zjeździe zapadają rezolucje, postanowienia o organizowaniu pracy w kierunku gospodarczym. I nie można powiedzieć, by tego rodzaju poczęcia pozostawały bez echa.

Ogniskiem tego rodzaju ruchu w Wojew. Krak. było Stowarzyszenie b. leg. w Krakowie, które ma za sobą niezbity dowód realnych skutków pracy w postaci od dwu lat istniejącej firmy transportowo - handlowej pod nazwą „Rozwóz". Żałować należy, że tylko jedną placówkę o licznym zastępie członków zdołaliśmy powołać do życia. Niema tu miejsca do rozwinięcia genezy całej pracy organizacyjnej tego przedsiębiorstwa. Nadmienić jednak musimy, że zadanie wytyczne zostało w całości osiągnięte.
Jest to pierwsza na małą jeszcze skalę prowadzona instytucja, która ma się stać z czasem ogniskiem głównym i wzorem dla organizacji innych.

Temat może niezbyt wszystkim odpowiadający: ruszam go jednak po to, by zawiązaną -Radę Gospodarczą przy Stow. ożywić — dać znać o jej istnieniu szerokim kołom naszych członków i wywołać dyskusję, która nas doprowadzi do celu. Nie zamierzamy ani na chwilę ujeżdżać na terminie „zdemobilizowany", nie chcemy z tego tytułu żadnych koncesji, z których nigdy dotąd nie korzystaliśmy. Tworząc własne placówki zarobkowe zmierzamy do ugruntowania przekonania u swych członków, że organizacja przemysłu i handlu po wojnie — to zadanie równoznaczne z dobrą organizacją wojska.

Może to nieco rażące porównanie — powie niejeden z pośród wielu, pozostawiających zadania gospodarki zdrowej w kraju na ostatnim planie. W Polsce czekamy wszyscy na poprawę stosunków, na wzmocnienie siły pieniądza, czekamy na lepsze, tańsze czasy — mówiąc popularnie. Zamykamy oczy na obowiązki, jakie na nas ciążą i nie umiemy śledzić biegu wypadków. Ja tutaj tylko w krótkich słowach, główną treść ich podkreślam, z całą stanowczością podnosząc, że organizacja pracy gospodarczej jest dziś pierwszym zadaniem ogółu. Niemcy wierzą w odzyskanie Śląska Górnego nie przez walkę orężna, ale przez udoskonalenie stosunków ekonomicznych w kraju

Baczność! Obywatele!
Wszyscy bez wyjątku. Jeśli dziś dzięki wielu okolicznościom nie możemy naraz zbudować silnych podwalin życia gospodarczego, to przynajmniej przygotowujmy się do tejże pracy, gromadźmy wiedzę i materjał, postarajmy się szkolić na małych przedsięwzięciach, by umieć potem sięgnąć po większe i wielkie.
Rada Gospodarcza Stow. b. Leg. w Krakowie stoi na stanowisku, że dostawy materjałów pierwszej potrzeby dla wojska, sprzętów, szycie mundurów i fabrykacja obuwia, szycie bielizny, roboty stolarskie itp. z chwilą naszego silnego zorganizowania się będą należeć do wytwórni, będących własnością wysłużonych oficerów i żołnierzy. Kończąc podkreślam, że praca demobilizantów przede wszystkiem w kierunku gospodarczym powinna się rozwijać!

Zakopane 25 sierpnia 1922
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.