Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Abramowsk, pow. trocki

15.11.2008 10:51
[blok]Abramowsk, (Abramowsk) okrąg wiejski w gminie Jewie, pow. trockiego, gub. wileńskiej. Wieś leży o 21 wiorst, od Trok a o 10 od stacji kolei żelaznej Jewie Liczy w obrębie swym wsie: Giesnokole, Abramowsk, Soboliszki, Hejbany, Kurkowszczyzna, Konleniszki, i zaścianki: Hołynka, Lachowicze, Rojecina, Szorkinia.
Na gruntach Abramowska istniało od wieków stare cmentarzysko. Ok. 1600 właściciele ufundowali tu zbór wyznania helweckiego. Później był tu zbór socyański i szkoła. Zbory istniały do drugiej połowy XVIIw. Potem upadły. Jednocześnie Bogdan Ogiński wystawił tu cerkiew grekokatolicką pod zwierzchnością monastyru Św. Ducha w Wilnie.
Dwór drewniany w stylu klasycystycznym wybudowali Raesowie w II połł. XVIIIw. Potem Franciszka Raes wniosła dobra w posagu mężowi Franciszkowi. Po nim władał dworem Wilhelm a potem jego córki. W 1898 dwór został rozbudowany o masywną czworoboczną wieżę. Przy dworze park nad brzegiem jeziora, staw i dwie sadzawki, a także czworaki, spichlerz i dom stróża. Kaplica grobowa właścicieli mieści się w Soboliszkach. Obecnie w dworze mieści się w Instytut Kardiologii.

[SGKP, Urbański A., Podzwonne ...,Krzywicki T., Litwa ...]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.