Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Abramowsk, pow. trocki

15.11.2008 10:51
[blok][imglewa]http://genealogia.okiem.pl/foto2/albums/userpics/10001/thumb_abramowsk.jpgAbramowsk, (Abramowsk) okrąg wiejski w gminie Jewie, pow. trockiego, gub. wileńskiej. Wieś leży o 21 wiorst, od Trok a o 10 od stacji kolei żelaznej Jewie Liczy w obrębie swym wsie: Giesnokole, Abramowsk, Soboliszki, Hejbany, Kurkowszczyzna, Konleniszki, i zaścianki: Hołynka, Lachowicze, Rojecina, Szorkinia.
Na gruntach Abramowska istniało od wieków stare cmentarzysko. Ok. 1600 właściciele ufundowali tu zbór wyznania helweckiego. Później był tu zbór socyański i szkoła. Zbory istniały do drugiej połowy XVIIw. Potem upadły. Jednocześnie Bogdan Ogiński wystawił tu cerkiew grekokatolicką pod zwierzchnością monastyru Św. Ducha w Wilnie.
Dwór drewniany w stylu klasycystycznym wybudowali Raesowie w II połł. XVIIIw. Potem Franciszka Raes wniosła dobra w posagu mężowi Franciszkowi. Po nim władał dworem Wilhelm a potem jego córki. W 1898 dwór został rozbudowany o masywną czworoboczną wieżę. Przy dworze park nad brzegiem jeziora, staw i dwie sadzawki, a także czworaki, spichlerz i dom stróża. Kaplica grobowa właścicieli mieści się w Soboliszkach. Obecnie w dworze mieści się w Instytut Kardiologii.

[SGKP, Urbański A., Podzwonne ...,Krzywicki T., Litwa ...]