Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Amadokowie

2.01.2012 13:52
Amadokowie - plemię Scytów wspominane już w V wieku przez Hellanika a następnie przez Ptolemeusza w opisie Sarmacji włączając w to opis gór Amadockich. Lokalizacja tego plemienia nastręcza poważne trudności choć z opisu Ptolemeusza wynikało by gdzieś w rejonie Polesia. Obecnie uważa się że opis gór i i opis ludu są od siebie niezależne a Ptolemeusz nadał nazwę górom łącząc je z owym plemieniem. Góry te mogły by odnosić się do Roztocza lub krawędzi płyty podolskiej, natomiast plemię mogło by żyć nieco na północ od nich.
[Plezia M., w: SSS]

Należy zwrócić uwagę na zbieżność nazwy ze starym imieniem Amadej (które prawd. błędnie było identyfikowane z Amadeuszem) a które było używane w tej formie lub w formie "Madej" od ob. terenów pogranicza węgiersko-słowackiego do Gór Świętokrzyskich.