Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Szumlański Adolf (1804-1889)

27.01.2012 10:08
Adolf Szumlański, ur. 1804 Kalisz, zm. 1889, pochodzenie szlacheckie. Naukę rozpoczął w Kaliszu, następnie na Uniwersytecie Warszawskim w Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych który ukończył w 1826, następnie w Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego (1827-1828), stypendysta Szkoły Inżynierii Cywilnej Dróg i Mostów (1828). 1835-40 uczył w Gimnazjum warszawskim na ul. Leszno; 1840-42 w Gimnazjum Gubernialnym w Warszawie, od 1843 w Szkole Wyższej we Włocławku której był właścicielem. Uczył matematyki.
Publikacje: Próbki rejestrów gospodarczych z dodaniem drukowanych szematów na rok cały - Warszawa 1851; Buchalteria i rachunkowość gospodarska oparta na zasadach podwójnego rachunku, Warszawa 1866, Buchalteria i rachunkowość kupiecka i fabryczna, Warszawa 1866.
Posiadał patent (list przyznania wynalazku od Rady Administracyjnej) - machiny do piłowania i łupania drzewa - Warszawa 1850

Bibliografia

Massalski A., Nauczyciele szkół średnich .... za:
Gerber, s 407; Schiller s. 402, Walka caratu . s 44. 90, 416Genealogia Szumlańskich