Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ejsymonty Wielkie - obw. grodzieński

15.02.2012 12:27
Ejsymonty Wielkie - obw. grodzieński

Ejsymonty Wielkie – miasteczko na Białorusi, w obwodu grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie ejsymontowskim. Położona jest 37 km na południowy wschód od Grodna, 20,6 km od granicy polsko-białoruskiej.

W XVII w. Okolica szlachecka pomiędzy majątkami Iwanowce, Kuliki, Zaniewicze, Jodkiewicze i Burniewo. W 1650 r. Anna Eysomntowa, żona Pawła funduje kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. W końcu XVII w. dziedzicem majątku zostaje Aleksander Eysymont, komornik brzeski. W końcu XVIII w. głównymi spadkobiercami głównej linii Eysymontów zostają bracia - Atanazy - właściciel Iwanowic oraz Anzelm, spadkobierca dworu w Cydzikach i wsi Siemianówka, bratankowie ks. Jerzego Eysymontta, kanonika inflanckiego. W XIX w. Okolicę zamieszkują zarówno Eysymontowie jak i przedstawiciele blisko spokrewnionych rodzin: Jodkowscy, Kulikowscy, Steckiewicze, Rogowscy, Siezieniewszy, Siemaszkowie, Tołłoczkowie, Nawrotyńscy, Petelczycowie, a także Narbuttowie.

W czasach zaborów nazwę Ejsymonty Wielkie nosiły: wieś i dwie okolice. Wszystkie położone były w granicach Imperium Rosyjskiego, w guberni grodzieńskiej, w powiecie grodzieńskim. Wieś w gminie Bohorodzicka w 1900 roku miała 4 domy i ziemie o powierzchni 90 dziesięcin włościańskich (ok. 98,3 ha) oraz 33 dziesięcin kościelnych (ok. 36,1 ha). Okolica w gminie Bohorodzicka miała powierzchnię 259 dziesięcin (ok. 283,0 ha). Okolica w gminie Indura miała powierzchnię 21 dziesięcin (ok. 22,9 ha).

Od 1919 r. w granicach II Rzeczypospolitej. 7 czerwca 1919 roku, wraz z całym powiatem grodzieńskim, weszła w skład okręgu wileńskiego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich – tymczasowej polskiej struktury administracyjnej. Latem 1920 roku zajęta przez bolszewików, następnie odzyskana przez Polskę. 20 grudnia 1920 roku włączona wraz z powiatem do okręgu nowogródzkiego. Od 19 lutego 1921 roku w województwie białostockim, w powiecie grodzieńskim, centrum administracyjne gminy Wielkie Ejsymonty. W 1921 r. nazwę Wielkie Ejsymonty nosiła już tylko jedna miejscowość – okolica. Było w niej 71 domów mieszkalnych.

W wyniku napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. miejscowość znalazła się pod okupacją sowiecką. W pierwszych dniach po wkroczeniu wojsk sowieckich na terytorium Polski, na terenie gminy Wielkie Ejsymonty miało miejsce szczególne nasilenie mordów i grabieży. Ich ofiarami padali zamożniejsi mieszkańcy, urzędnicy, policjanci i żołnierze Wojska Polskiego (zazwyczaj Polacy), sprawcami natomiast były zbrojne grupy skomunizowanych chłopów i kryminalistów, działające z inspiracji ZSRR (zazwyczaj Białorusini i Żydzi).

W październiku 1939 roku miejscowość Ejsymonty Wielkie znalazła się w składzie Zachodniej Białorusi – marionetkowego bytu państwowego utworzonego przez sowieckie władze okupacyjne. 2 listopada została włączona do Białoruskiej SRR. 4 grudnia 1939 r. włączona do nowo utworzonego obwodu białostockiego. Od czerwca 1941 roku pod okupacją niemiecką. 22 lipca 1941 r. włączona w skład okręgu białostockiego III Rzeszy. W 1944 roku ponownie zajęta przez wojska sowieckie i włączona do obwodu grodzieńskiego Białoruskiej SRR. Od 1991 r. w składzie niepodległej Białorusi.

Między 2005 i 2009 Ejsymonty Wielkie otrzymały status agromiasteczka.

W 1900 roku wieś Ejsymonty Wielkie miała 29 mieszkańców. Według spisu powszechnego z 1921 roku, okolica zamieszkana była przez 390 osób, w tym 389 Polaków i 1 Białorusina. Katolicyzm wyznawało 387 jej mieszkańców, prawosławie – 3.

Za - Pozostałości Polski na Białorusi - http://www.skyscrapercity.com/index.php

Odpowiedzi (1)

15.02.2012 12:28
Proboszczowie kościoła parafialnego w Wielkich Eysymontach

Jerzy Karaś
Kazimierz Jan Woysznarowicz (1668)
Paweł Dzierzka – od 1669
Paweł Siechnowicz – do 1722 (zmarł)
Antoni Józef Kalecki – 1722–1728
Łukasz Długoborski – w 1728
Michał Kasper Orzechowski – 1732–1735
Jan Szyszka - przypuszczalnie 1736–1739
Andrzej Józef Eysymontt – 1739 – po 1749
Jerzy Eysymontt – przed 1765 – co najmniej do 1780
Antoni Eysymontt – do roku 1812
Michał Siezieniewski – 1812–1853
Dominik Malewski – 1853–1862
Dominik Jarosz – na pewno w 1903 r.
Konstanty Kretowicz – 1912–1924
Edmund Pietkiewicz – 1926–1952

Za - Pozostałości Polski na Białorusi - http://www.skyscrapercity.com/index.php
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.